Auteurs

Onderwijs/educatie

83 producten gevonden.
Kinder- en mensenrechten als inspiratie voor het openbaar onderwijs

Kinder- en mensenrechten als inspiratie voor het openbaar onderwijs

Marleen Lammers

De identiteit van het openbaar onderwijs kenmerkt zich door uitgangspunten als algemene toegankelijkheid en actieve pluriformiteit. Bij VOS/ABB, de vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen,...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2015-60
Welke Burger?  Waarom Burgerschapsonderwijs kritisch dient te zijn.

Welke Burger? Waarom Burgerschapsonderwijs kritisch dient te zijn.

Monique Leijgraaf

Introductie ‘A GOOD CITIZEN is well-groomed and fun to be around. She’s trustworthy, helpful, courteous, and kind. He’s loyal, thrify, clean and brave. Good Citizens beware delinquency and obey even...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2014-5859
Hoe het formele onderwijs bij kan dragen aan een breed type democratisch engagement

Hoe het formele onderwijs bij kan dragen aan een breed type democratisch engagement

Isolde de Groot

Inleiding Al meer dan tweehonderd jaar hebben politici en burgers zich bezig gehouden met de ontwikkeling van de Nederlandse democratie. Wat betekent het leven in deze democratische samenleving,...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2014-5859
Groeien in het Jenaplanonderwijs

Groeien in het Jenaplanonderwijs

Chantal van Gelderen-Tjipjes

De redactie van Waardenwerk vroeg mij om een artikel te schrijven over de manier waarop ik als docent in het basisonderwijs een bijdrage probeer te leveren aan de ontwikkeling van kritisch burgerschap van mijn...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2014-5859
Liberal arts education en Humanistiek: in gesprek met Martha Nussbaum

Liberal arts education en Humanistiek: in gesprek met Martha Nussbaum

Caroline Suransky

Al weer vijftien jaar geleden, in 1999, vierde de UvH haar tienjarig bestaan. Bij een lustrumviering is het de gewoonte om eredoctoraten uit te reiken aan wetenschappers en maatschappelijk prominente...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2014-57
Indoctrineren of inspireren? - Dilemma's in de opleiding tot psychiater

Indoctrineren of inspireren? - Dilemma's in de opleiding tot psychiater

Jan Pols Martin Wiznitzer

Voor artsen die psychiater willen worden is de opleiding tot in de puntjes geregeld. Ambachtelijke en ethische inzichten, kennis, vaardigheden, samenwerking met verpleegkundigen en alle andere in de GGZ...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2014-56
Identiteitsontwikkeling van Jongeren en Normatieve Professionaliteit van Docenten - Dilemma's in Theorie en Praktijk

Identiteitsontwikkeling van Jongeren en Normatieve Professionaliteit van Docenten - Dilemma's in Theorie en Praktijk

Wiel Veugelers

Het begrip normatieve professionaliteit neemt een belangrijke plaats in het onderzoek op de Universiteit voor Humanistiek. Tot nu toe is het begrip vooral toegepast bij analyses van het functioneren van...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2014-56
De Vorming van de Democratische Professional - Over Professionaliteit, Normativiteit en Democractie

De Vorming van de Democratische Professional - Over Professionaliteit, Normativiteit en Democractie

Gert Biesta

In dit artikel onderzoek ik de relatie tussen professionaliteit en democratie. Ik laat zien hoe er in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw een democratisering van de traditionele conceptie van...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2014-56
Affectiviteit in goed onderwijs - Over de passies van de mens in de onderwijspraktijk

Affectiviteit in goed onderwijs - Over de passies van de mens in de onderwijspraktijk

Germain Creyghton

Dit artikel is bedoeld als een presentatie, in dialoog met onderwijsfilosoof Gert Biesta, van de vragen die ik in het kader mijn promotieonderzoek aan de Universiteit voor Humanistiek probeer te beantwoorden.
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2014-56
Beroepsonderwijs en het goede werk.

Beroepsonderwijs en het goede werk.

Jeroen Onstenk

Sennett breekt een lans voor een herwaardering van vakmanschap. Dat biedt een interessant perspectief om het middelbaar beroepsonderwijs te herwaarderen. Ondanks de negatieve publieke beeldvorming is dat...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2013-52