Auteurs

Onderwijs/educatie

83 producten gevonden.
Verlangen naar De Nieuwe Universiteit voor Humanistiek

Verlangen naar De Nieuwe Universiteit voor Humanistiek

Brecht Molenaar

Na afloop van één van de dialogen die de afgelopen tijd met studenten en medewerkers zijn gevoerd over De Nieuwe Universiteit voor Humanistiek, ben ik door een redactielid van Waardenwerk gevraagd om een...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2015-61
Perverse prikkels of hoogdravende idealen - Wetenschappelijke integriteit in calvinistisch of humanistisch perspectief

Perverse prikkels of hoogdravende idealen - Wetenschappelijke integriteit in calvinistisch of humanistisch perspectief

Vincent Stolk

De universiteit ligt onder vuur. De laatste jaren laten een toename zien in de kritische bejegening van de universiteit door studenten en wetenschappers. De meeste kritiek is gericht op de structuur van de...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2015-61
Leren omgaan met onzekerheid

Leren omgaan met onzekerheid

Martien Schreurs

Op hogescholen en universiteiten is de toetsdruk groot. Studenten worden op tal van competenties beoordeeld en er is een enorm administratief apparaat ontwikkeld om leertrajecten te controleren. Tijdens het...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2015-61
Filosoferen met kinderen, een vak of een manier van doen?

Filosoferen met kinderen, een vak of een manier van doen?

Kees Meijlink

Filosoferen is een vorm van onderzoekend leren. Kinderen vormen een onderzoeksgemeenschap en overleggen met elkaar om tot een weloverwogen oordeel te komen. Daarbij behoort de leerkracht een heel bescheiden rol...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2015-61
Filosoferen met kinderen

Filosoferen met kinderen

Isolde De Groot

In Nederland deed de kinderfilosofie haar intrede aan het einde van de jaren tachtig. Anno 2015 bieden veel scholen filosoferen aan in programma's voor hoog- of meer begaafde kinderen. Daarnaast wordt...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2015-61
Een Nieuwe Universiteit voor Humanistiek; Bildung, wat bedoelen we daar nu eigenlijk mee?

Een Nieuwe Universiteit voor Humanistiek; Bildung, wat bedoelen we daar nu eigenlijk mee?

Noortje Bot

Woensdag 4 maart 2015 werd door de bezetters van het Maagdenhuis uitgeroepen tot National Action Day. Overal in Nederland werd actie ondernomen om de Nieuwe Universiteit kracht bij te zetten. Zo kwam ik,...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2015-61
De Nieuwe Universiteit: ook op de UvH?!

De Nieuwe Universiteit: ook op de UvH?!

Caroline Suransky Elise van Alphen

De laatste maanden rommelt het behoorlijk in de universitaire wereld in Nederland. Bijna overal klinkt protest en een roep om democratisering en transparantie. In het kielzog van de bezetting van het...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2015-61
25 jaar kinderfilosofie in Nederland - Ontwikkelingen en uitdagingen

25 jaar kinderfilosofie in Nederland - Ontwikkelingen en uitdagingen

Rob Bartels

Op 1 november van het vorig jaar vierde de Nederlandse kinderfilosofie haar 25-jarige aanwezigheid in ons land. Dat was reden voor een studiedag in de Universiteit voor Humanistiek. Zo'n honderd betrokkenen...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2015-61
Mensenrechten op school

Mensenrechten op school

Jonneke Naber

Mensenrechten gelden voor iedereen in Nederland. Maar om er een beroep op te doen, moet je ze wel kennen en de betekenis ervan begrijpen. In deze bijdrage pleit ik voor een meer structurele plaats voor...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2015-60
Mensenrechten en educatie

Mensenrechten en educatie

Wiel Veugelers Isolde de Groot

De inhoud van educatie wordt bepaald op het niveau van het onderwijsbeleid, de educatieve instelling en in het klaslokaal zelf. Op deze inhoud zijn de visies van betrokkenen van grote invloed. Landen, scholen,...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2015-60