Auteurs

Normatieve professionalisering

174 producten gevonden.
Waardevolle professionaliteit: De onmetelijkheid van goed werk

Waardevolle professionaliteit: De onmetelijkheid van goed werk

Mieke Moor

Hannah Arendt en Immanuel Kant  dachten grondig na over de vraag hoe wij in het publieke domein moreel kunnen oordelen. In dit hoofdstuk vormen hun inzichten een uitgangspunt voor een analyse van de...
Meer info
3,90
Onderdeel van Goed werk
Goede docenten

Goede docenten

Marco Otten

Een goede docent kan iemand zijn die zijn vak (ambachtelijk) verstaat, of iemand die ‘deugt’. Die verschillende betekenissen zijn beide terug te vinden in omschrijvingen van competen- ties en...
Meer info
3,90
Onderdeel van Goed werk
Normatieve professionalisering in een multiculturele context: Verhalen van professionals in de jeugdzorg

Normatieve professionalisering in een multiculturele context: Verhalen van professionals in de jeugdzorg

Herma Tigchelaar

Professioneel handelen in een multiculturele  setting vereist geheel eigen competenties. Op grond van onderzoek onder jongerenwerkers met een islamitische achtergrond laat dit hoofdstuk zien welke dat...
Meer info
3,90
Onderdeel van Goed werk
Waarden en woorden: Opvattingen van professionals  en managers over goed werk

Waarden en woorden: Opvattingen van professionals en managers over goed werk

Mariël Kanne

De kloof tussen managers en professionals  waarover zo veel geschreven wordt, is ook waar- neembaar in de praktijk van het organisatie-advieswerk  in de zorgsector . Uit onderzoek naar de...
Meer info
3,90
Onderdeel van Goed werk
Goed jongerenwerk: Aansprekend en assertief

Goed jongerenwerk: Aansprekend en assertief

Marcel Spierts Pieter van Vliet

Negatief nieuws over jongeren heeft de laatste jaren zijn weerslag gehad op de positie van jongerenwerk  en jongerenwerkers. Er is veel kritiek, maar de vraag wat ‘goed ’ jongeren- werk is...
Meer info
3,90
Onderdeel van Goed werk
Ambtenaren als publieke professionals

Ambtenaren als publieke professionals

Edgar Karssing Raoul Wirtz

Aan het werk van ambtenaren  worden nieuwe eisen gesteld. Ze krijgen steeds meer beslis- singsruimte en daarmee professionaliseert hun beroep. ‘Ambtelijke loyaliteit’ als uitgangs- punt voor de...
Meer info
3,90
Onderdeel van Goed werk
Luisterend advies

Luisterend advies

Ruud Kaulingfreks

Consultants worden doorgaans gezien als hulpkrachten van de manager . Ze helpen de organisatie verbeteren. Daarmee passen ze zich aan het denken van de organisatie aan en kunnen geen zelfstandige...
Meer info
3,90
Onderdeel van Goed werk
Van sturen naar leren

Van sturen naar leren

Klasien Horstman Rob Houtepen

Professionaliteit lijkt meer en meer een zaak van wetenschappelijke en technische expertise te worden. Door deze rationalisering  wordt de normatieve component van professionaliteit aan het zicht...
Meer info
3,90
Onderdeel van Goed werk
Post-professionaliteit?

Post-professionaliteit?

Ruud Meij

In deze bundel wordt gezocht naar nieuwe manieren om professioneel handelen  in te richten of te benoemen, met behoud van de zelfstandigheid en dienstbaarheid die de professies vanouds kenmerkten.
Meer info
3,90
Onderdeel van Goed werk
Normatieve professionaliteit  en  normatieve professionalisering: Een pleidooi voor conceptuele verdieping

Normatieve professionaliteit en normatieve professionalisering: Een pleidooi voor conceptuele verdieping

Tonja van den Ende Prof.dr. Harry Kunneman

Publicaties over normatieve professionaliteit  vinden veelal hun basis in de Habermassiaan- se tegenstelling tussen systeem en leefwereld . Hoewel deze indeling bijzonder vruchtbaar is gebleken, leidt hij...
Meer info
3,90
Onderdeel van Goed werk