De politieke dimensie van normatieve professionalisering

De politieke dimensie van normatieve professionalisering

Productgroep Goed werk
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

In dit hoofdstuk wordt allereerst duidelijk gemaakt wat politiek  handelen  is: het deelnemen aan besluitvormingsprocessen en de zorg om via die deelname invloed uit te oefenen. Het goed deelnemen aan vaak complexe besluitvormingsprocessen, met allerlei meer of minder strijdende spelers en partijen vraagt politiek vermogen. Professionals hebben niet alleen professioneel vermogen nodig om de kennis en instrumenten van hun professie  in te zetten. Om hun professionele meerwaarde tot gelding te laten komen moeten ze deze in kunnen brengen in besluitvorming, om zo andere spelers en partijen tot besluiten te brengen om hun adviezen te volgen of producten te gebruiken. Normatieve professionaliteit  vraagt meer dan gewoon politiek vermogen. Het vereist het vermogen om normen en waarden  in handelin- gen ter discussie te stellen zonder dat er ‘blaming games’ ontstaan. Dit wordt aangeduid als normatief politiek vermogen.