Het normatieve ontdekken met interactief theater

Het normatieve ontdekken met interactief theater

Productgroep Goed werk
Hans Tenwolde | 2008
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Goed omgaan met normatieve keuzes vraagt van een professional  naast theoretische kennis ook praktische wijsheid. Dit hoofdstuk beschrijft een educatieve praktijk waarin zorgprofessionals gezamenlijk reflecteren  over geacteerd professioneel handelen . De inspiratiebronnen van de methode (casuïstiek, psychodrama , improvisatietheater en forumtheater) worden behandeld in relatie tot het werk in de zorgsector. De methode beoogt professionals  bewust te maken van normatieve uitgangspunten, die te leren  verwoorden en met collega’s te bespre- ken. Aan de hand van voorbeelden uit voorstellingen wordt duidelijk hoe interactief theater bijdraagt aan normatieve professionalisering .