Morele professionalisering in de krijgsmacht. Een interview met Désirée Verweij

Morele professionalisering in de krijgsmacht. Een interview met Désirée Verweij

Productgroep Humanistiek 2011-46
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Sinds de jaren negentig is het takenpakket van de krijgsmacht sterk veranderd, van een rol als strijdkracht naar een gecombineerde aanpak van 'defence, development, diplo-macy'. Militairen worden daarbij in toenemende mate geconfronteerd met complexe morele dilemma's, waarin ze als mens bij hun beslissingen zijn betrokken. Het is de taak van de krijgsmacht om militairen op hun taak voor te bereiden. Prof. Désirée Verweij, hoogleraar militaire ethiek, pleit ervoor kritisch nadenken en oordelen in de militaire praktijk in te bedden. Een gesprek over de Dutch approach, morele professionalisering, uithangborddeugden en de politiemissie naar Afghanistan.