Auteurs

Normatieve professionalisering

176 producten gevonden.
Post-professionaliteit?

Post-professionaliteit?

Ruud Meij

In deze bundel wordt gezocht naar nieuwe manieren om professioneel handelen  in te richten of te benoemen, met behoud van de zelfstandigheid en dienstbaarheid die de professies vanouds kenmerkten.
Meer info
3,90
Onderdeel van Goed werk
Normatieve professionaliteit  en  normatieve professionalisering: Een pleidooi voor conceptuele verdieping

Normatieve professionaliteit en normatieve professionalisering: Een pleidooi voor conceptuele verdieping

Tonja van den Ende Prof.dr. Harry Kunneman

Publicaties over normatieve professionaliteit  vinden veelal hun basis in de Habermassiaan- se tegenstelling tussen systeem en leefwereld . Hoewel deze indeling bijzonder vruchtbaar is gebleken, leidt hij...
Meer info
3,90
Onderdeel van Goed werk
Reflectie en normatieve professionaliteit

Reflectie en normatieve professionaliteit

Adri Smaling

Normatieve professionaliteit  kan niet bestaan zonder reflectie. Een open, kritische houding ten aanzien van eigen gevoelens, ervaringen, interpretaties, vooral ook het eigen handelen en de specifi eke...
Meer info
3,90
Onderdeel van Goed werk
De professional in de knel?: Het debat en de zoektocht naar een nieuwe professional

De professional in de knel?: Het debat en de zoektocht naar een nieuwe professional

De publicatie Bewijzen van goede dienstverlening van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid  zorgde in 2004 voor een opleving in het debat over normatieve professio- naliteit , dat aan het...
Meer info
3,90
Onderdeel van Goed werk
Professionalisering: een verkenning

Professionalisering: een verkenning

Alhoewel er al vroeg sprake is van professionele beroepen, is het verschijnsel ‘professionalisering ’ pas in de negentiende eeuw voorwerp van studie. In de twintigste eeuw ontstaan nieuwe...
Meer info
3,90
Onderdeel van Goed werk
Normatieve professionalisering: Over het ‘doen van waarden ’, ‘messy business’ en het gebruik van spiegels

Normatieve professionalisering: Over het ‘doen van waarden ’, ‘messy business’ en het gebruik van spiegels

Ruim een decennium geleden is een nieuw begrip gelanceerd, als tegenhanger voor de steeds grotere nadruk op doelrationeel handelen in beroepen in de gezondheidszorg , de welzijnssector en het onderwijs . Dit...
Meer info
3,90
Onderdeel van Goed werk