Professionaliteit als normatief organisatiekenmerk

Professionaliteit als normatief organisatiekenmerk

Productgroep Goed werk
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Managers en bureaucraten maken steeds meer de dienst uit in de zorg- en welzijnssector en het onderwijs . Daarmee komt de intrinsieke kwaliteit van professioneel werk in het gedrang: er is sprake van deprofessionalisering . Dit proces is voor een deel gestimuleerd door de professionals  zelf, en ook de drijfveren van het management  zelf zijn gefundeerd in normatieve overwegingen. Toch is de ontwikkeling zorgelijk. Dit hoofdstuk is een bijdrage aan het denken over de opbouw van professionele organisaties, met de ontwikkelingen in de gezondheidszorg  als voorbeeld. Twee visies op organisaties worden tegenover elkaar gezet, een Platoonse en een Aristotelische. De eerste is in de zorgsector dominant maar misschien niet houdbaar en in elk geval een gevaar voor de professionaliteit . De tweede verdient de voorkeur, maar is niet vanzelfsprekend in een context waarin een economische interpretatie van zorg en dienstverlening domineert.