Exemplarisch handelingsonderzoek: Een methodologie voor meester-professionals

Exemplarisch handelingsonderzoek: Een methodologie voor meester-professionals

Productgroep Goed werk
Ben Boog | 2008
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Om de beroepsuitoefening van professionals  te ontwikkelen of te vernieuwen is onderzoek nodig. Dit hoofdstuk beschrijft een onderzoeksmethodiek die daarvoor bij uitstek geschikt is, vooral vanwege de hoogwaardige participatie  van beroepskrachten en hun cliënten: exem- plarisch handelingsonderzoek . Achtereenvolgens komen aan bod: de setting (‘uitvinders- werkplaats ’), de historische achtergrond (action research ), de positie ten opzichte van prac- titioner research , de kwaliteit, het handelingstheoretische fundament (de actorbenadering ) en wederkerige adequaatheid . Het tweede deel van dit hoofdstuk handelt over de vuistregels voor de fasering van het onderzoeksproces en voor de relatie tussen onderzoekers en onder- zochten.

Juist waar het gebruikelijke professionele repertoire niet voldoende is, kunnen professionals niet zonder onderzoek waarin hun cliënten participeren als gelijkwaardige partners.