Auteurs

909 producten gevonden.
De Zin van Resonantie voor Ecohumanisme

De Zin van Resonantie voor Ecohumanisme

Bram van Boxtel

Dit artikel kreeg zijn eerste vorm in een engelstalige presentatie die ik gaf aan het Max Weber Kolleg (MWK), 17 april 2023. Het doel was tweeledig: allereerst, een inleiding geven in academische studies over...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2024 96
De plaats van Dilthey’s wereldbeeldanalyse in Hartmut Rosa’s sociologie van wereldrelaties

De plaats van Dilthey’s wereldbeeldanalyse in Hartmut Rosa’s sociologie van wereldrelaties

Christoph Henning

De filosofie van de wereldbeelden, zoals die eind 19e en begin 20e eeuw in de Duitse filosofie en geschiedenis werd ontwikkeld door Wilhelm Dilthey en anderen, was in die tijd behoorlijk invloedrijk. Tegen de...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2024 96
De stem van de natuur

De stem van de natuur

Hartmut Rosa

Het idee dat de kosmos (tot ons) spreekt of zelfs zingt, is zeker niet alleen een religieus of mythisch, premodern idee. Het oude, vooral Pythagoreïsche, idee van een muziek der sferen die voortkomt uit de...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2024 96
Ten Geleide: Ecohumanisme en resonantie deel 2

Ten Geleide: Ecohumanisme en resonantie deel 2

Fernando Suárez Müller Frédéric Vandenberghe

In het vorige nummer van Waardenwerk verscheen het eerste deel van een serie artikelen over ecohumanisme die resulteerde uit een gezamenlijke workshop die in februari 2023 in Erfurt werd gehouden. Dit was de...
Meer info
Gratis
Onderdeel van Waardenwerk 2024 96
Redactioneel Waardenwerk 96

Redactioneel Waardenwerk 96

Prof.dr. Harry Kunneman

Enkele dagen geleden hoorde ik dat hoorde ik dat Frans de Waal was gestorven. Ik wist al dat hij ernstig ziek was en het waarschijnlijk niet lang meer zou maken. Toch raakte ik van slag door het bericht van...
Meer info
Gratis
Onderdeel van Waardenwerk 2024 96
Waardenwerk en de ‘onmenselijke’ strijdigheid

Waardenwerk en de ‘onmenselijke’ strijdigheid

Richard Brons

ik geprobeerd om de opvattingen van Jean-Francois Lyotard over ‘strijdigheid’ vruchtbaar te maken voor het denken over waardenwerk en het in praktijk brengen daarvan. In dit artikel betoog ik dat...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2023 94-95
De paradox van ‘Werk dat deugt en deugd doet’

De paradox van ‘Werk dat deugt en deugd doet’

Jaap Wijkstra

In dit artikel wil ik aan de orde stellen hoe werk dat bedoeld is om te deugen en deugd te doen, soms ongewild en onbewust kan veranderen in werk dat niet deugt en geen deugd doet. In het gedachtegoed van...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2023 94-95
Pedagogisch gesprek in praktijk

Pedagogisch gesprek in praktijk

Hester IJsseling Marjon de Boer-Bruggink

Leraren hebben dagelijks te maken met onderbrekingen. Onverwachte gebeurtenissen weerspreken om de haverklap de verwachtingen. Hoe kunnen we in de onderwijspraktijk, vanuit een pedagogiek van onderbreking en...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2023 94-95
Nieuwsgierigheid begrijpen en bevorderen

Nieuwsgierigheid begrijpen en bevorderen

P. Robert-Jan Simons

In de Canon van leren en ontwikkelen (Simons, 2021) schreef de eerste auteur een hoofdstuk over nieuwsgierigheid, opgehangen aan het oorspronkelijke denken van Daniel Berlyne. Deze wetenschapper verbond het...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2023 94-95
Column - Aardewerk

Column - Aardewerk

Mieke Moor

Het gebeurde zomaar op een namiddag in april. Met mijn handen in mijn zakken kuierde ik over een stenig pad in de Engelse South Downs. Het waren de laatste honderd meters van die dag en ik was tevreden met...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2023 94-95