Auteurs

674 producten gevonden.
Verlies en herstel van autonomie in verslaving: een drielaagsmodel voor herstel

Verlies en herstel van autonomie in verslaving: een drielaagsmodel voor herstel

Anke Snoek

Hoe verliezen mensen met een verslaving de controle over hun autonomie? In een longitudinale kwalitatieve studie onder mensen met een alcohol- of opiaten-verslaving in Australië, onderzocht ik hoe zij hier...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2020 82-83
Power-full Patient Participation. Opening spaces for silenced knowledge

Power-full Patient Participation. Opening spaces for silenced knowledge

Antoinette Bolscher

Dit is de laatste strofe van het gedicht ‘Iemand stelt een vraag’ van Remco Campert, waarmee Susan Woelders haar proefschrift afsluit. Wanneer we het woord verzet vervangen door...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2020 82-83
Contact en resonantie in participatief actieonderzoek met geestelijk verzorgers

Contact en resonantie in participatief actieonderzoek met geestelijk verzorgers

Gaby Jacobs

Deze bijdrage is een verkenning van de plaats die contact en resonantie innemen in participatief actieonderzoek projecten – in dit geval op het terrein van de geestelijke verzorging – en de...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2020 82-83
Collaboratief onderzoek in het spanningsveld tussen verbaliteit, cognitie en lijfelijkheid: grensverkenningen van academische kennisproductie

Collaboratief onderzoek in het spanningsveld tussen verbaliteit, cognitie en lijfelijkheid: grensverkenningen van academische kennisproductie

Gustaaf Bos Susan Woelders

Wij zijn beide werkzaam als responsieve onderzoeker1 binnen de langdurige zorg en worden hierbij in onze dagelijkse onderzoekspraktijk geconfronteerd met diverse epistemologische en ethische kwesties (zie de...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2020 82-83
Waardenwerk voor goed participatief onderzoek

Waardenwerk voor goed participatief onderzoek

Tineke Abma

Participatieve en responsieve onderzoeksbenaderingen streven ernaar democratisch, inclusief én impactvol te zijn. Participatieve onderzoekers stellen het belang van epistemic justice en het actief...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2020 82-83
Participatief onderzoek - Inleiding

Participatief onderzoek - Inleiding

Antoinette Bolscher

In participatieve onderzoeksbenaderingen worden burgers, gebruikers, zorgvragers, belanghebbenden, kortom: de mensen om wie het gaat in het onderzoek, actief betrokken door de onderzoekers. Samen wordt gewerkt...
Meer info
Gratis
Onderdeel van Waardenwerk 2020 82-83
Literair waardenwerk

Literair waardenwerk

Martien Schreurs

Mensen die seksueel misbruikt zijn, willen daar doorgaans niet over vertellen, en mensen die het geluk hebben dat ze daar geen ervaringen mee hebben, willen er vaak niet over horen. Die zwijgcultuur blijkt...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2020 82-83
De kritische theorie van het gemeengoed, technologie en de coronamelder

De kritische theorie van het gemeengoed, technologie en de coronamelder

Hans Radder

In dit artikel ontwikkel ik een kritische theorie van het gemeengoed en pas die toe op technologie. Voor dat doel onderzoek ik drie fundamentele kwesties waarmee iedere kritische technologietheorie...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2020 82-83
Sociale veerkracht - Kan het blauwe monster in gemeenten begrensd worden?

Sociale veerkracht - Kan het blauwe monster in gemeenten begrensd worden?

Gert Schout

In tijden van corona, flexibele arbeid, globalisering, klimaatverandering en andere potentiële bedreigingen voor de bestaanszekerheden van mensen wordt er een groot beroep gedaan op het vermogen om zich...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2020 82-83
Redactioneel

Redactioneel

Prof.dr. Harry Kunneman

Dit dubbeldikke winternummer van Waardenwerk omvat zeventien boeiende artikelen en vier boekrecensies, voor een groot deel gerangschikt onder vier centrale thema’s. Als achtergronddoek voor de...
Meer info
Gratis
Onderdeel van Waardenwerk 2020 82-83