Auteurs

Normatieve professionalisering

144 producten gevonden.
Stilstaan bij de plek der moeite

Stilstaan bij de plek der moeite

Ingrid Groot

De indruk ontstaat dat een masker afgezet en opzij gelegd moet worden om toegang te krijgen tot de plek der moeite.1 Een belangrijk element van elke goede training en coachgesprek is het creëren van een...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2014-57
Recensie

Recensie

Adri Smaling

Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2014-57
Goed verzorgd, maar slecht gehoord

Goed verzorgd, maar slecht gehoord

Anita Slagter

In mijn dagelijkse praktijk ben ik betrokken bij de vraagstukken over het verlenen van goede zorg aan zorgvragers die wonen in een instelling. Vragen gaan veelal over de moeite die het kost om hier de condities...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2014-57
De grens tussen ‘gek’ en ‘niet-gek’ - Foucault en Kuhn in een forensisch psychiatrisch kader geplaatst

De grens tussen ‘gek’ en ‘niet-gek’ - Foucault en Kuhn in een forensisch psychiatrisch kader geplaatst

Swanny Kremer Lotte Koning Hein Bokern

Medewerkers in de forensische psychiatrie dragen een grote verantwoordelijkheid voor (tbs)patiënten, medewerkers onderling, en de samenleving. Dit brengt met zich mee dat het belangrijk is om goed na te...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2014-57
'Uitnodigende normativiteit' - Of wat de overheid kan bijdragen aan verantwoord professioneel optreden in het publieke domein

'Uitnodigende normativiteit' - Of wat de overheid kan bijdragen aan verantwoord professioneel optreden in het publieke domein

Lezing Sadik Harchaoui op conferentie Werk dat deugt en deugd doet Universiteit voor Humanistiek op 12 november 2013
(Co-auteur lezingtekst Rienk Janssens)
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2014-56
Psychiatrie en narrativiteit

Psychiatrie en narrativiteit

Frits Milders

Het mag opmerkelijk heten dat de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) in twee profielschetsen psychiater (1996 en 2005) duidelijk heeft willen maken dat de psychiater een medisch specialist is. Want...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2014-56
Identiteitsontwikkeling van Jongeren en Normatieve Professionaliteit van Docenten - Dilemma's in Theorie en Praktijk

Identiteitsontwikkeling van Jongeren en Normatieve Professionaliteit van Docenten - Dilemma's in Theorie en Praktijk

Wiel Veugelers

Het begrip normatieve professionaliteit neemt een belangrijke plaats in het onderzoek op de Universiteit voor Humanistiek. Tot nu toe is het begrip vooral toegepast bij analyses van het functioneren van...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2014-56
De Vorming van de Democratische Professional - Over Professionaliteit, Normativiteit en Democractie

De Vorming van de Democratische Professional - Over Professionaliteit, Normativiteit en Democractie

Gert Biesta

In dit artikel onderzoek ik de relatie tussen professionaliteit en democratie. Ik laat zien hoe er in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw een democratisering van de traditionele conceptie van...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2014-56
Affectiviteit in goed onderwijs - Over de passies van de mens in de onderwijspraktijk

Affectiviteit in goed onderwijs - Over de passies van de mens in de onderwijspraktijk

Germain Creyghton

Dit artikel is bedoeld als een presentatie, in dialoog met onderwijsfilosoof Gert Biesta, van de vragen die ik in het kader mijn promotieonderzoek aan de Universiteit voor Humanistiek probeer te beantwoorden.
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2014-56
Kleine waarden en grote waarden

Kleine waarden en grote waarden

Prof.dr. Harry Kunneman

Deze oratie gaat over de tijd waarin wij leven en de grote vragen die op ons afkomen. Hij wordt zowel gevoed door verontrusting als door hoop. De verontrusting komt voort uit de constatering dat de waarden...
Meer info
4,90