Auteurs

Normatieve professionalisering

144 producten gevonden.
Erkenning in de forensische psychiatrie

Erkenning in de forensische psychiatrie

Swanny Kremer Wim van der Velde Heidi Wolf

Terbeschikkingstelling (tbs) ligt de laatste tijd onder vuur. De samenleving accepteert namelijk geen onttrekkingen aan toezicht en recidives. Aandacht komt steeds meer te liggen op veiligheid en minder op...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2013-5455
De waarde(n) van communicatief politiegezag

De waarde(n) van communicatief politiegezag

Jurriën ood

In de jaren zestig was ik een schooljongen en de Fransman Cohn-Bendit was een van de woord- en aanvoerders van de antiautoritaire revolte. De culturele revolutie van de sixties werd voltrokken door de kinderen...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2013-5455
Werken aan goede zorg - Presentie als vorm van waardenwerk

Werken aan goede zorg - Presentie als vorm van waardenwerk

Judith Leest

De presentiebenadering is een van de innovatieve spelers in het veld van zorg en welzijn die de menselijke maat in de zorg weer op de agenda zet. Vanuit een zorgethische inspiratie, kan deze benadering begrepen...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2013-53
Vakmanschap in onze high tech gezondheidszorg? Over de kunst van het "elektronische" zorgen

Vakmanschap in onze high tech gezondheidszorg? Over de kunst van het "elektronische" zorgen

Mark Coeckelbergh

De hedendaagse gezondheidszorg steunt op elektronische informatie- en communicatietechnologie. Denk maar aan de computers die overal gebruikt worden en het gebruik van internet bij het zoeken naar informatie...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2013-53
Goede werken verrichten, hoe doe je dat ook al weer? - Over de ethiek van Rotterdam Vakmanstad

Goede werken verrichten, hoe doe je dat ook al weer? - Over de ethiek van Rotterdam Vakmanstad

Henk Oosterling

Goed werken verrichten. De uitdrukking heeft een religieuze bijklank. Er klinken zelfs mythische boventonen in door. Het spectrum van te verrichten goed werk is breed. De bandbreedte loopt van het belangeloos...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2013-52
Beroepsonderwijs en het goede werk.

Beroepsonderwijs en het goede werk.

Jeroen Onstenk

Sennett breekt een lans voor een herwaardering van vakmanschap. Dat biedt een interessant perspectief om het middelbaar beroepsonderwijs te herwaarderen. Ondanks de negatieve publieke beeldvorming is dat...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2013-52
Goed sociaal werk vereist een kritische benadering van wetenschappelijke categoriseringen

Goed sociaal werk vereist een kritische benadering van wetenschappelijke categoriseringen

Fons Klaase

Sociaal werkers maken vaak op vanzelfsprekende wijze gebruik van sociaalwetenschappelijke kennis. Goed sociaal werk doet echter niet alleen zijn voordeel met deze kennis, er zit ook een keerzijde aan, met name...
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2011-47
Ondersteunen van het eigen denkproces. Ethiek in de F P C Dr. S. van Mesdag

Ondersteunen van het eigen denkproces. Ethiek in de F P C Dr. S. van Mesdag

Swanny Kremer Jeannette van der Meijde

Stelling: Wanneer men op een regelmatige basis en gestructureerd met elkaar in gesprek gaat over morele afwegingen, zal dat de kwaliteit van onze afwegingen ten goede komen. Wat zou jij doen als een patiënt...
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2011-47
Morele professionalisering in de krijgsmacht. Een interview met Désirée Verweij

Morele professionalisering in de krijgsmacht. Een interview met Désirée Verweij

Dennis Schutijser

Sinds de jaren negentig is het takenpakket van de krijgsmacht sterk veranderd, van een rol als strijdkracht naar een gecombineerde aanpak van 'defence, development, diplo-macy'. Militairen worden daarbij in...
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2011-46
Zingevingvragen in een huisartsenpraktijk

Zingevingvragen in een huisartsenpraktijk

Christa Anbeek Jaap Schuurmans

Huisartsen trachten persoonlijke, continue en integrale zorg te verlenen. Integrale zorg wil zeggen aandacht voor het fysieke, psychische, sociale en spirituele domein. Huisartsen nemen behalve de strikt...
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2010-42