Auteurs

Geestelijke verzorging

91 producten gevonden.
Euthanasie bij jongeren - Inleiding

Euthanasie bij jongeren - Inleiding

Richard Brons Eric van der Vet

Iedereen wil goed leven, maar als het einde toch onvermijdelijk nadert, dan (ook) bij voorkeur een goede dood. Maar wanneer is sterven goed te noemen. Als het onontkoombaar vanzelf gaat, zonder te veel lijden?...
Meer info
Gratis
Onderdeel van Waardenwerk 2017-69
Euthanasie bij jongeren

Euthanasie bij jongeren

Willeke Stadtman

In mijn werk als arts voor de Levenseindekliniek kom ik veel misverstanden tegen over euthanasie en hulp bij zelfdoding. Niet alleen bij patiënten en hun familie, maar ook bij hulpverleners. Ik schreef er een...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2017-69
Door elkaar heen

Door elkaar heen

Oliver Schultz

‘Fritzen wil naar het carnaval'. Margot moet mee' - zo staat op een tekening die een dame met dementie gemaakt heeft. Ze bezocht een begeleide groep voor mensen met dementie in Wiesbaden. Als beeldend...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2017-68
De waarde van relationele zorgverlening in de forensische psychiatrie

De waarde van relationele zorgverlening in de forensische psychiatrie

Petra Schaftenaar Andries Baart

In deze bijdrage wordt een theoretische verkenning gedaan naar de waarde en betekenis van relationeel zorg geven in de forensische psychiatrie. Relatiegericht zorg geven binnen de context van de forensische...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2017-68
De waarde van ongelijkheid

De waarde van ongelijkheid

Doortje Kal Gustaaf Bos

In de Nederlandse langdurige zorg- en welzijnssector zijn inclusie en participatie de laatste twee decennia toonaangevende begrippen. Mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking dienen niet langer...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2017-68
Mythologie voor gedetineerden?

Mythologie voor gedetineerden?

Petra Sol

Mythische verhalen kunnen op directe of indirecte wijze een waardevolle bijdrage leveren aan zingeving van gedetineerden. In dit kwalitatieve praktijkonderzoek bij justitie wordt mythologie als instrument ter...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2016-64
Ont-wikkelen van verbindingen - Persoonsgerichtheid in zorg- en welzijnspraktijken

Ont-wikkelen van verbindingen - Persoonsgerichtheid in zorg- en welzijnspraktijken

Gaby Jacobs

De zorg- en welzijnssector heeft zich de afgelopen decennia gekenmerkt door bureaucratisering, technologisering en 'ontzorging' ten koste van de relaties die het fundament vormen van goede zorg en...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2015-6263
Een relationeel perspectief op seksualiteit en geestelijke verzorging

Een relationeel perspectief op seksualiteit en geestelijke verzorging

Robin Knibbe

Het werk van de geestelijk verzorger vindt plaats in een intieme sfeer. In de een-op-een-gesprekken met de cliënt wordt er aandachtig geluisterd, er is fysieke nabijheid, cliënt en geestelijk verzorger kijken...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2015-6263
Zin in eenzaamheid - Een ruimer begrip van eenzaamheid biedt nieuwe zorgperspectieven

Zin in eenzaamheid - Een ruimer begrip van eenzaamheid biedt nieuwe zorgperspectieven

Mariëlle uijpers

Hoe kan de zorg omgaan met eenzame ouderen? Het dominante maatschappelijke debat ziet eenzaamheid als probleem, veroorzaakt door gebrek aan sociale contacten of vertrouwelijke relaties. Een succesvolle aanpak...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2015-61
Na-denken over de ziel

Na-denken over de ziel

Richard Brons

In dit artikel werk ik voor de geestelijke zorg een zielsbegrip uit, dat is te vinden in teksten van Augustinus, Kant en vooral Lyotard. In deze traditie wordt ziel 'anima' genoemd, en kan aangeduid worden als...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2015-61