Auteurs

Geestelijke verzorging

89 producten gevonden.
Door elkaar heen

Door elkaar heen

Oliver Schultz

‘Fritzen wil naar het carnaval'. Margot moet mee' - zo staat op een tekening die een dame met dementie gemaakt heeft. Ze bezocht een begeleide groep voor mensen met dementie in Wiesbaden. Als beeldend...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2017-68
De waarde van relationele zorgverlening in de forensische psychiatrie

De waarde van relationele zorgverlening in de forensische psychiatrie

Petra Schaftenaar Andries Baart

In deze bijdrage wordt een theoretische verkenning gedaan naar de waarde en betekenis van relationeel zorg geven in de forensische psychiatrie. Relatiegericht zorg geven binnen de context van de forensische...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2017-68
De waarde van ongelijkheid

De waarde van ongelijkheid

Doortje Kal Gustaaf Bos

In de Nederlandse langdurige zorg- en welzijnssector zijn inclusie en participatie de laatste twee decennia toonaangevende begrippen. Mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking dienen niet langer...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2017-68
Mythologie voor gedetineerden?

Mythologie voor gedetineerden?

Petra Sol

Mythische verhalen kunnen op directe of indirecte wijze een waardevolle bijdrage leveren aan zingeving van gedetineerden. In dit kwalitatieve praktijkonderzoek bij justitie wordt mythologie als instrument ter...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2016-64
Ont-wikkelen van verbindingen - Persoonsgerichtheid in zorg- en welzijnspraktijken

Ont-wikkelen van verbindingen - Persoonsgerichtheid in zorg- en welzijnspraktijken

Gaby Jacobs

De zorg- en welzijnssector heeft zich de afgelopen decennia gekenmerkt door bureaucratisering, technologisering en 'ontzorging' ten koste van de relaties die het fundament vormen van goede zorg en...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2015-6263
Een relationeel perspectief op seksualiteit en geestelijke verzorging

Een relationeel perspectief op seksualiteit en geestelijke verzorging

Robin Knibbe

Het werk van de geestelijk verzorger vindt plaats in een intieme sfeer. In de een-op-een-gesprekken met de cliënt wordt er aandachtig geluisterd, er is fysieke nabijheid, cliënt en geestelijk verzorger kijken...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2015-6263
Zin in eenzaamheid - Een ruimer begrip van eenzaamheid biedt nieuwe zorgperspectieven

Zin in eenzaamheid - Een ruimer begrip van eenzaamheid biedt nieuwe zorgperspectieven

Mariëlle uijpers

Hoe kan de zorg omgaan met eenzame ouderen? Het dominante maatschappelijke debat ziet eenzaamheid als probleem, veroorzaakt door gebrek aan sociale contacten of vertrouwelijke relaties. Een succesvolle aanpak...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2015-61
Na-denken over de ziel

Na-denken over de ziel

Richard Brons

In dit artikel werk ik voor de geestelijke zorg een zielsbegrip uit, dat is te vinden in teksten van Augustinus, Kant en vooral Lyotard. In deze traditie wordt ziel 'anima' genoemd, en kan aangeduid worden als...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2015-61
Sociotherapie in de forensische psychiatrie - Een zorgethische bezinning op de dagelijkse forensische zorg aan tbs-patiënten

Sociotherapie in de forensische psychiatrie - Een zorgethische bezinning op de dagelijkse forensische zorg aan tbs-patiënten

Swanny Kremer Josefien Wester Harmke Visser Hein Bokern

Stel je voor: je wordt opgesloten op een woonafdeling met elf mensen die je totaal niet kent. Hoelang je er zult verblijven is onduidelijk en er zijn de nodige regels waar je je aan moet houden. Alles wat je...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2015-60
Responsieve evaluatie ten behoeve van zorgpraktijken - De ontwikkeling van een dialogisch kwaliteitsinstrument in de psychiatrie

Responsieve evaluatie ten behoeve van zorgpraktijken - De ontwikkeling van een dialogisch kwaliteitsinstrument in de psychiatrie

Tineke Abma Elleke Landeweer Hannah Leyerzapf VUmc afdeling Metamedica

Evaluatie als een modern monster 'It is as if there is no limit to the feedback loops, as if one can look into a mirror that reflects itself in yet another mirror, as if the insatiable evaluation monster...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2015-60