Kwaliteit van leven en sterven

Kwaliteit van leven en sterven

Productgroep Waardenwerk 2017-69
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De actuele maatschappelijke discussie rondom euthanasie richt zich op de groep ouderen die hun leven voltooid achten en die nu niet binnen de kaders van de huidige euthanasiewetgeving valt. In die discussie wordt aandacht gevraagd voor een mogelijke aanpassing van de euthanasiewetgeving maar ook voor het verbeteren van kwaliteit van leven en de zorg rondom de ouderen die `klaar met leven’ zijn. Maar wat als je niet oud bent en toch klaar met leven bent? Wat als voor jou je leven een ondraaglijk lijden betekent, zelfs als je nog maar twintig of dertig jaar bent? Hoe vinden jongeren, hun naasten en zorgverleners elkaar in de zorg rondom een dergelijk levensvraagstuk? En hoe ziet die zorg er dan uit?