Auteurs

Zorg

92 producten gevonden.
Mindfulness voor persoonsgerichte zorg: de bijdrage aan een amor complexitatis

Mindfulness voor persoonsgerichte zorg: de bijdrage aan een amor complexitatis

Dr. Theo Niessen Dr. Gaby Jacobs

De samenleving is volop in beweging; dit geldt ook voor de diversiteit aan vragen en behoeften waarop zorgprofessionals in de gezondheidszorg moeten inspelen, nu, maar ook in de toekomst zoals verschillende...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2017-7071
Mindful leiderschap in de zorg

Mindful leiderschap in de zorg

Ben van den Brand

Leven met onzekerheid We leven in een tijdperk van grote veranderingen en als het zo is dat verandering de enige constante zal zijn in de toekomst, dan zullen wij als samenleving en als individu moeten leren...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2017-7071
Is mindful persoonsgerichte zorg geven ook ethisch verantwoord?

Is mindful persoonsgerichte zorg geven ook ethisch verantwoord?

Hans van Dartel

Het lijkt een vreselijk domme vraag. Natuurlijk, zul je zeggen, persoonsgerichte zorg is meer ethisch dan niet persoonsgerichte zorg. En als die zorg ook nog mindful gegeven wordt, wat kan daar mis aan zijn?...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2017-7071
Compassie en Mindfulness

Compassie en Mindfulness

Margreet van der Cingel

Compassie staat in de belangstelling als waarde in de zorg. We noemen iets een waarde wanneer we het belangrijk vinden. Dat we compassie juist in de zorgverlening belangrijk vinden is niet vreemd wanneer je...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2017-7071
ZonMw signalement over Zingeving in Zorg

ZonMw signalement over Zingeving in Zorg

Vicky Holsgens

ZonMw stimuleert onderzoek op het gebied van gezondheid en zorginnovatie. ZonMw financiert onderzoek en stimuleert het gebruik van ontwikkelde kennis. Met het signalement 'Zingeving in Zorg - de mens centraal'...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2017-68
Van mens tot mens

Van mens tot mens

Martin Walton

Het signalement 'Zingeving in zorg' van Zon-Mw is rijk aan inhoud en mooi van vormgeving. Het appel is duidelijk. De analyse zou scherper kunnen. De visie is inspirerend. De vormgeving vraagt om concretisering.
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2017-68
Schuilen in de kunsten

Schuilen in de kunsten

Frans Vosman

Als kunst bruikbaar wordt gemaakt om de zielenroerselen van zieke en gekwetste mensen 'naar buiten' te krijgen of omdat hun gemoedsbewegingen positief beïnvloed moeten worden, bijvoorbeeld, omdat kunst troost...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2017-68
Relaties tussen zingeving, gezondheid en welbevinden

Relaties tussen zingeving, gezondheid en welbevinden

Machteld Huber Bert Garssen

'Zingeving' duikt steeds vaker op als thema, en wel in zeer uiteenlopende media. Zo schrijft managementgoeroe Ben Tiggelaar (2013) in een column over drie categorieën werkers: mensen die werken gewoon om geld...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2017-68
Ongebreidelde zorg

Ongebreidelde zorg

F. Vosman

In dit essay ga ik in op enkele vooronderstellingen die Huber en Garssen gebruiken in hun pleidooi voor 'positieve gezondheid'. Ik beperk mij tot hun essay Relaties tussen zingeving, gezondheid en welbevinden...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2017-68
Integratie van zingeving in het zorgproces

Integratie van zingeving in het zorgproces

Marie-José ijsberts

Eerder in dit signalement schrijft Machteld Huber (zie essay Huber en Garssen, red.) over zingeving, gezondheid en welbevinden. Zij beschrijft in haar promotie-onderzoek zes dimensies van gezondheid:...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2017-68