Auteurs

Zorg

100 producten gevonden.
Ouder worden als koude douche

Ouder worden als koude douche

Joep Dohmen

In zijn Aforismen over levenswijsheid heeft Arthur Schopenhauer (1788-1860) zich uitvoerig beziggehouden met de menselijke levensloop. Hij laat zien hoe het ouder worden zich voltrekt en hoe men zich er het...
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2010-41
Ouder worden als carrière?

Ouder worden als carrière?

Joep Dohmen

Wat zou jij doen als een patiënt verdacht wordt van drugshandel en -bezit in de kliniek? Breng je dit ter sprake? Ga je hem extra controleren? Stel, je hebt een afspraak met een patiënt en hij komt niet...
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2010-41
Kunnen we gezond tweehonderd jaar worden en moeten we dat willen? Genomica, levensbeschouwing en aanzienlijke levensverlenging

Kunnen we gezond tweehonderd jaar worden en moeten we dat willen? Genomica, levensbeschouwing en aanzienlijke levensverlenging

Peter Derkx

Met behulp van genetische en farmaceutische interventies en stamceltherapie zal het volgens een aantal wetenschappers over enkele decennia mogelijk zijn de levensverwachting bij de geboorte en de maximale...
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2010-41
Humaan ouder worden: anders verbonden met de wereld

Humaan ouder worden: anders verbonden met de wereld

Alexander Maas

In dit artikel wordt de vraag gesteld hoe een humaan perspectief er bij ouder worden uit ziet als wij een gedragswetenschappelijk perspectief hanteren. Niet het individu, maar mensen in relatie met elkaar staan...
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2010-41
Goed Ouder Worden. Een goede balans tussen autonomie en verbondenheid

Goed Ouder Worden. Een goede balans tussen autonomie en verbondenheid

Anja Machielse Roelof Hortulanus

Sociale relaties vormen een belangrijk bron voor het persoonlijke welbevinden. Met name de sociale steun die leden in een netwerk concreet met elkaar uitwisselen draagt bij aan het individuele welzijn en geluk.
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2010-41
Een museumbezoek doet haar een jeugd herbeleven

Een museumbezoek doet haar een jeugd herbeleven

Elena Bendien

Wij zijn ons allemaal bewust van de clichés die veronderstellen dat naarmate mensen ouder worden, ze veelal herkenbare gedragspatronen aannemen zoals toenemende praatgraagheid, vergeetachtigheid of een neiging...
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2010-41
Bregje, Clemens en Anna – een gesprek over hun leven

Bregje, Clemens en Anna – een gesprek over hun leven

Alexander Maas

Bregje woont thuis. Zij is met de auto naar Humanitas Akropolis gereden en bezoekt vandaag haar jongere broer en zijn vrouw die een verjaardagsfeestje geven ter gelegenheid van haar broers tachtigste...
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2010-41
Beter Ouder Worden, zelfs met dementie?!

Beter Ouder Worden, zelfs met dementie?!

Margreet Bruens

De beeldvorming over dementie is negatief. Dit komt doordat 'cognitie, rationaliteit en autonomie tegenwoordig in hoger aanzien staan dan gevoel, emotionaliteit en afhankelijkheid' (Braam 2005, 65). Een...
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2010-41
Een transcultureel proces binnen een levensloopbestendig complex

Een transcultureel proces binnen een levensloopbestendig complex

Peter de Lange

Kijkend naar de sociaal-culturele achtergrond van autochtone en allochtone ouderen in een oude arbeiderswijk als het Oude Noorden in Rotterdam zie je overeenkomsten en verschillen. Waar leg je het accent op en...
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2009-40
De multiculturele maatschappij en vrijzinnig-humanistische zorg

De multiculturele maatschappij en vrijzinnig-humanistische zorg

Rik Pinxten

De westerse wereldvisie, en daarmee ook die van de vrijzinnige humanist, wordt niet meer voetstoots aanvaard door de rest van de wereld. Van onze rijke streken wordt geëist dat we bereid zijn te herverdelen...
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2009-40