Auteurs

Psychologie/therapie

66 producten gevonden.
Sterven tijdens de missie - Geestelijk verzorgers in gesprek met militairen over de dood van hun kameraad

Sterven tijdens de missie - Geestelijk verzorgers in gesprek met militairen over de dood van hun kameraad

Niels Kosterman

In de Nederlandse grondwet staat geschreven dat er een krijgsmacht zal zijn die mede als doel heeft het bevorderen van de internationale rechtsorde. Deze unieke, enigszins eufemistische formulering heeft tot...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2014-5859
‘Niets worden’ - Omgaan met existentiële eenzaamheid bij stervenden

‘Niets worden’ - Omgaan met existentiële eenzaamheid bij stervenden

Anne Goossensen

Deze bijdrage onderzoekt wat vrijwilligers tegenkomen in de afstemming op cliënten in de palliatieve zorg. Ik verken eerst hoe existentiële eenzaamheid ervaren kan worden. Dan ga ik via een kort theorieblok...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2014-5859
Spiegel of bril? Over diagnostische categorieën in de psychiatrie

Spiegel of bril? Over diagnostische categorieën in de psychiatrie

Edo (E.H.) Nieweg

In zijn Essays on Fashionable Diseases wees de Schotse arts James Makittrick Adair in 1786 op de invloed van een eerder verschenen boek over nervous diseases (van Robert Whytt, 1764). Vóór de publicatie van...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2014-56
Psychiatrie en narrativiteit

Psychiatrie en narrativiteit

Frits Milders

Het mag opmerkelijk heten dat de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) in twee profielschetsen psychiater (1996 en 2005) duidelijk heeft willen maken dat de psychiater een medisch specialist is. Want...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2014-56
Indoctrineren of inspireren? - Dilemma's in de opleiding tot psychiater

Indoctrineren of inspireren? - Dilemma's in de opleiding tot psychiater

Jan Pols Martin Wiznitzer

Voor artsen die psychiater willen worden is de opleiding tot in de puntjes geregeld. Ambachtelijke en ethische inzichten, kennis, vaardigheden, samenwerking met verpleegkundigen en alle andere in de GGZ...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2014-56
De kennis van emoties

De kennis van emoties

Joachim Duyndam

In het vorige nummer van Waardenwerk (2013, nr. 53) stonden enkele heel interessante artikelen over emoties. Zo verdedigt Sabine Roeser in haar bijdrage de rol van emoties in discussies over risico's van...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2013-5455
Ambivalentie over mensen een humanistische opgave

Ambivalentie over mensen een humanistische opgave

Cor van der Weele

Biologisch en psychologisch onderzoek suggereren dat wij voor een flink deel worden gestuurd door automatische mechanismen. Dit artikel gaat er van uit dat de ruimte voor bewuste morele afwegingen toeneemt...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2013-53
Ouderschap en professionele begeleiding van ouders in neoliberale tijden: de behoefte aan een dialogische en voorlopige benadering 1

Ouderschap en professionele begeleiding van ouders in neoliberale tijden: de behoefte aan een dialogische en voorlopige benadering 1

Dr. Katie-Lee Weille PhD ACSW

In dit artikel ga ik in op de ervaringen van ouders en professionals en op de problemen die zij ondervinden in onze neoliberale tijden. Ik betoog dat het hoog nodig is dat professionals in het sociaal werk en...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2013-52
De Humanistieke Potentie van Dabrowski's Theorie van Positieve Desintegratie

De Humanistieke Potentie van Dabrowski's Theorie van Positieve Desintegratie

Maarten Wubben Lotte van Lith

Wie denkt aan twintigste-eeuwse humanistische persoonlijkheidstheorieën, denkt al snel aan bijvoorbeeld Carl Rogers of Abraham Maslow. Toch is het Kazimierz Dabrowski (19021980), nota bene een vriend van...
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2012-5051
Onbehagen: een provocatie richting de lezer

Onbehagen: een provocatie richting de lezer

Pascal Leuvenink

Schrijven over onbehagen acht ik geen gemakkelijke opdracht. De verleiding is groot om dit fenomeen aan een algemene cultuurbeschouwing te onderwerpen. Om het vanuit een zekere distantie te bekijken en het...
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2012-49