Auteurs

Humanisme en humanistiek

206 producten gevonden.
Opgelegde vrijheid in het hoger beroepsonderwijs

Opgelegde vrijheid in het hoger beroepsonderwijs

Judith van Vliet

In het sociaal werk wordt van professionals verwacht dat zij, binnen wettelijke en beroepskaders, weten aan te sluiten bij de behoeften van de mensen die zij tegenover zich hebben. Dit impliceert een bepaalde...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2020-81
Ontwikkeling naar Professionals governance

Ontwikkeling naar Professionals governance

Claudia Krivec

Het ontwikkelen van een professionele identiteit is een voortdurend leerproces, dat nog maar net begonnen is als het diploma dat startbekwaamheid aangeeft, op zak is. Een proces dat vraagt om reflectie maar ook...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2020-81
Leven in verhalen

Leven in verhalen

Bas van den Berg

Proloog Michiel de Ronde heeft ons werkelijk verrast met een bijzonder en vernieuwend boek over zelfonderzoek in de professionele praktijk. Het boek nodigt professionals in de zorg, in het onderwijs en in...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2020-81
Inleiding: Normatieve professionalisering in het onderwijs

Inleiding: Normatieve professionalisering in het onderwijs

Dr. Michiel de Ronde

Nederland kent een rijke traditie aan denkende doeners in het onderwijs die van binnenuit bijdragen aan een doorgaande discussie over de bedoeling, invulling en organisatie van het onderwijs in onze...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2020-81
Hervorming van de universiteit: van verdienmodel naar publieke verdienste

Hervorming van de universiteit: van verdienmodel naar publieke verdienste

George Lengkeek

van wetenschap en technologie aan de Vrije Universiteit in Amterdam, heeft zich gedurende zijn academische loopbaan volhardend ingezet voor hervorming van de universiteit (Zie bijvoorbeeld Wetenschap als...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2020-81
Een methodologie van morele bewogenheid

Een methodologie van morele bewogenheid

Heidi Muijen Michiel de Ronde

Inleiding: methodische wegwijzers via het moeras van emoties Professionals zoals artsen, sociaal werkers, docenten, rechters, politieagenten en hulpverleners in de (geestelijke) gezondheidszorg moeten...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2020-81
De Rode Bovenmeester

De Rode Bovenmeester

Alderik Visser

Eind 2019 verscheen het vierentwintigste deel uit de reeks Humanistisch Erfgoed, over ’rode bovenmeester’ Adriaan Henri Gerhard (1858 – 1948). In eigen tijd was hij een zeer bekende en, vooral door zijn...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2020-81
CASUS: Relationeel begrenzen?

CASUS: Relationeel begrenzen?

In aansluiting bij voorgaande twee artikelen over relationeel begrenzen vanuit het gedachtegoed van Presentie en Normatieve professionalisering, concretiseren de auteurs van deze artikelen dit nu naar de...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2020-81
Benjamin’s theorie over intersubjectiviteit: een waardevolle bijdrage aan goede zorg in de ouderenzorg?

Benjamin’s theorie over intersubjectiviteit: een waardevolle bijdrage aan goede zorg in de ouderenzorg?

Chantal Sluijsmans

Het symposium van Stichting Presentie over relationeel begrenzen op 22 november 2019 was een inspirerende bijeenkomst. Naar aanleiding daarvan vroeg ik me af of de theorie van Jessica Benjamin het denken over...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2020-81
Analyse casus vanuit Presentie: Weet je eigenlijk wel hoe gevaarlijk dit is?

Analyse casus vanuit Presentie: Weet je eigenlijk wel hoe gevaarlijk dit is?

Marije van der Linde Petra Schaftenaar Guus Timmerman

Een drietal met elkaar in gesprek, met als aanleiding dat er ergens een grens lijkt te zijn overschreden. Er zijn namelijk klachten bij de woningcorporatie binnengekomen. En dan is het zo dat er actie...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2020-81