Auteurs

Humanisme en humanistiek

206 producten gevonden.
De kritische theorie van het gemeengoed, technologie en de coronamelder

De kritische theorie van het gemeengoed, technologie en de coronamelder

Hans Radder

In dit artikel ontwikkel ik een kritische theorie van het gemeengoed en pas die toe op technologie. Voor dat doel onderzoek ik drie fundamentele kwesties waarmee iedere kritische technologietheorie...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2020 82-83
Sociale veerkracht - Kan het blauwe monster in gemeenten begrensd worden?

Sociale veerkracht - Kan het blauwe monster in gemeenten begrensd worden?

Gert Schout

In tijden van corona, flexibele arbeid, globalisering, klimaatverandering en andere potentiële bedreigingen voor de bestaanszekerheden van mensen wordt er een groot beroep gedaan op het vermogen om zich...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2020 82-83
Redactioneel

Redactioneel

Prof.dr. Harry Kunneman

Dit dubbeldikke winternummer van Waardenwerk omvat zeventien boeiende artikelen en vier boekrecensies, voor een groot deel gerangschikt onder vier centrale thema’s. Als achtergronddoek voor de...
Meer info
Gratis
Onderdeel van Waardenwerk 2020 82-83
Grenzen en macht in relationele zorg

Grenzen en macht in relationele zorg

Richard Brons

In de bijdragen aan het themadeel Begrenzen in relationeel perspectief worden de noties van grens en begrenzen nader onderzocht, enerzijds vanuit de praktijk en het denken over die praktijk van de...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2020-81
Werken aan persoonlijk leiderschap voor organisatieontwikkeling: zin of onzin?

Werken aan persoonlijk leiderschap voor organisatieontwikkeling: zin of onzin?

Antoinette Bolscher Peter Rombouts

In dit artikel belichten we hoe waardenwerk, als praktisch-professioneel handelen, gestalte krijgt in en door het persoonlijk leiderschapsprogramma CALL. Daartoe hebben we interviews gehad met twee...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2020-81
Relationeel begrenzen, ten geleide

Relationeel begrenzen, ten geleide

Antoinette Bolscher

In november 2019 waren enkele vertegenwoordigers van Waardenwerk te gast bij een boeiende studiebijeenkomst van Stichting Presentie over ‘relationeel begrenzen’. In samenwerking met Presentie bouwen we hier...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2020-81
Relationeel begrenzen, een alternatief voor het denken over grenzen vanuit de presentiebenadering

Relationeel begrenzen, een alternatief voor het denken over grenzen vanuit de presentiebenadering

Marije van der Linde Petra Schaftenaar Guus Timmerman

Dit artikel gaat over relationeel werken onder het opzicht van het omgaan met grenzen, van zowel de zorgprofessional als de ander. Als de kern van relationeel werken is: naderbij komen, dan hoort het naderen,...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2020-81
Relationeel begrenzen vanuit perspectief van Normatieve professionalisering

Relationeel begrenzen vanuit perspectief van Normatieve professionalisering

Antoinette Bolscher

In dit artikel formuleer ik een aantal ethische en morele vragen die het thema ‘relationeel begrenzen’ oproept vanuit normatieve professionalisering. 1 Zonder te beogen volledig te zijn, laat ik mijn...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2020-81
Redactioneel

Redactioneel

In de stroom van publicaties die de afgelopen maanden verschenen zijn over een van de meest besmettelijke en gevaarlijke virussen waar wij in lange tijd mee te maken hebben gehad, is de aandacht vooral gericht...
Meer info
Gratis
Onderdeel van Waardenwerk 2020-81
Over de koning en de dood

Over de koning en de dood

Michiel de Ronde

We leven in een tijd waarin met man en macht (en tegelijk met vrees en beven) gewerkt wordt aan de beteugeling en liefst overwinning van een virus. Wereldwijd worden de doden geteld en gemeld, niet in procenten...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2020-81