Auteurs

Diversiteit/multiculturaliteit

61 producten gevonden.
Humanistisch geestelijke verzorging en diversiteit binnen de krijgsmacht

Humanistisch geestelijke verzorging en diversiteit binnen de krijgsmacht

Erwin Kamp

Defensie erkent dat etnische culturele minderheden als groep specifieke aandacht behoeft en ziet de meerwaarde van hun aanwezigheid vooral tijdens uitzendingen. Hiertoe heeft zij de afgelopen jaren ook...
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2009-40
Hivos oriënteert zich bij uitstek op diversiteit. Een gesprek met Jaap Dijkstra

Hivos oriënteert zich bij uitstek op diversiteit. Een gesprek met Jaap Dijkstra

Michael Kerkhof

Het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (Hivos) is in het veld van humanistische organisaties bij uitstek een partij die zichtbaar kan maken dat werken vanuit humanistische achtergrond zich...
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2009-40
Een transcultureel proces binnen een levensloopbestendig complex

Een transcultureel proces binnen een levensloopbestendig complex

Peter de Lange

Kijkend naar de sociaal-culturele achtergrond van autochtone en allochtone ouderen in een oude arbeiderswijk als het Oude Noorden in Rotterdam zie je overeenkomsten en verschillen. Waar leg je het accent op en...
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2009-40
Diversiteit en Humanitas. Een persoonlijke reflectie op diversiteit

Diversiteit en Humanitas. Een persoonlijke reflectie op diversiteit

Esther Kopmels

Hoe werk je op basis van humanistische waarden in een diverser wordende samenleving? Hoe spelen humanistische waarden een rol in het werk? Markeren de humanistische waarden ook grenzen en waar liggen die dan?...
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2009-40
Diversiteit als kans. Het M I L E S-project in het levenskunde-onderwijs

Diversiteit als kans. Het M I L E S-project in het levenskunde-onderwijs

Bernhard Stolz

Waaraan zetten vooroordelen zich vast?', luidde de vraag in een internationale workshop. 'Wanneer je je denken inricht volgens een indeling in "zij" en "wij"', was het antwoord van een Sloveense...
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2009-40
Dialogisch werken in de grensstreek. Humanistisch Geestelijk Werk in de vreemdelin-genbewaring

Dialogisch werken in de grensstreek. Humanistisch Geestelijk Werk in de vreemdelin-genbewaring

Marjo van Bergen

Across the lines Who would dare to go Under the bridge Over the tracks That separates whites from blacks Tracy Chapman Humanistisch geestelijk werk in de vreemdelingenbewaring is je ophouden in de...
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2009-40
De multiculturele maatschappij en vrijzinnig-humanistische zorg

De multiculturele maatschappij en vrijzinnig-humanistische zorg

Rik Pinxten

De westerse wereldvisie, en daarmee ook die van de vrijzinnige humanist, wordt niet meer voetstoots aanvaard door de rest van de wereld. Van onze rijke streken wordt geëist dat we bereid zijn te herverdelen...
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2009-40
Recensies

Recensies

Dick van der Meij Hilde Ham

De politiek van islamitisch onderricht Robert W. Hefner, red. (2009). Making Modern Muslims. The politics of Islamic edu-cation in Southeast Asia. Honolulu: University of Hawai'i Press. 246 blz. ISBN 978 0...
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2009-39
Bridginq the Gap

Bridginq the Gap

Corinne van Egeraat Rosemarie Kraanen

Kun je een verschil maken in een wereld die niet de jouwe is? Dat is de grote vraag op het DocBlog Bridging the Gap (Holland Doc/ HUMAN). Betrokken, hoogopgeleide twintigers wisselen in deze community...
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2009-37
'Rebel without a cause' anno 2009

'Rebel without a cause' anno 2009

Femke Kaulingfreks

In de hedendaagse grootstedelijke jongerencultuur lijkt asociaal en gewelddadig gedrag steeds populairder te worden. Een voorbeeld hiervan is urban artiest Appa die een imago heeft van een rebelse...
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2009-37