Auteurs

Diversiteit/multiculturaliteit

66 producten gevonden.
Timazighin van vandaag - Een generatie van verschil

Timazighin van vandaag - Een generatie van verschil

Norah Karrouche

In de loop van de jaren negentig begon de Amazighbeweging zich in Nederland sterk te ontwikkelen. Op lokaal niveau werden stichtingen en verenigingen opgericht door een generatie van recent gemigreerde mannen,...
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2010-4344
Vrouwen, feminismen en Berbercultuur in Marokko

Vrouwen, feminismen en Berbercultuur in Marokko

Fatima Sadiqi

De in 2004 gewijzigde Marokkaanse familiewet was een grote overwinning voor de vrouwenbeweging. De Marokkaanse feministen blijven strijden voor meer mogelijkheden voor vrouwen als actoren van hun eigen bestaan.
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2010-4344
Multiculturalisme, Berbercultuur en democratie

Multiculturalisme, Berbercultuur en democratie

Moha Ennaji

Veel intellectuelen in de Arabisch islamitische wereld steunen democratiseringsprocessen die ook ruimte bieden voor pluralisme en multiculturalisme. In Marokko is een diversiteitsbeleid sinds een aantal jaren...
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2010-4344
Berbercultuur en -politiek: nieuwe perspectieven - Een inleiding

Berbercultuur en -politiek: nieuwe perspectieven - Een inleiding

Karen Vintges

Op 9 juni 2010 vond in Spui 25, het debatcentrum van de Universiteit van Amsterdam, vanuit het NWO programma 'Vrouwen en islam: nieuwe perspectieven' een - Engelstalige - discussie plaats over Berber cultuur en...
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2010-4344
Over kosmopolitieke evenwichtskunst - Antwoord aan mijn critici

Over kosmopolitieke evenwichtskunst - Antwoord aan mijn critici

Willem Schinkel

De verschillende bijdragen aan de discussie op het door ons gehouden seminar en de verschillende hier gepubliceerde teksten hebben me de gelegenheid geboden tot methodologische verruiming. Dat wil zeggen: ze...
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2010-4344
Het kosmopolitische ethos van het pluraal-performatief denken

Het kosmopolitische ethos van het pluraal-performatief denken

Caroline Suransky Hilde van 't Klooster Sanne Rotmeijer

Willem Schinkel pleit voor de afbraak van het organicistisch denken waarop de cul-turistische en verstolde wensbeelden van de Nederlandse 'samenleving' gebaseerd zijn. Hij beoogt een nieuwe manier van denken...
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2010-4344
Willem Schinkel en het humanisme - Grensbewoner en/of bruggenbouwer?

Willem Schinkel en het humanisme - Grensbewoner en/of bruggenbouwer?

Martien Schreurs

In multiculturele samenlevingen worden voortdurend grenzen getrokken tussen mensen die er deel van uitmaken en zij die erbuiten vallen. In een dergelijke context ontmaskert Schinkel integratieproblemen als het...
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2010-4344
De samenleving tussen haakjes - Een dialoog met Willem Schinkel over burgerschap, interculturaliteit en sociale hypochondrie

De samenleving tussen haakjes - Een dialoog met Willem Schinkel over burgerschap, interculturaliteit en sociale hypochondrie

Laurens ten Kate Caroline Suransky

In het jaar 2010 is Nederland bang: bang voor al wat vreemd is. Vreemd is de wereld. Vreemd is China, Afrika, 'de' islam, zelfs Europa is vreemd. In de periode dat dit nummer van het Tijdschrift voor...
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2010-4344
Recensie - Hoe breng je structureel maatschappelijke verandering teweeg?

Recensie - Hoe breng je structureel maatschappelijke verandering teweeg?

Carolien Ceton

Mobilising social justice in South Africa: Perspectives from Researchers and practiti-oners, Jeff Handmaker & Remko Berkhout (eds.), PULP Pretoria University Law Press 2010. Ook gratis te downloaden op http://...
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2010-4344
Momenten van pluraliteit - In gesprek met Shahrukh Alam van het Patna Collective over sektarisch geweld en nieuwe ruimtes voor pluralisme in India

Momenten van pluraliteit - In gesprek met Shahrukh Alam van het Patna Collective over sektarisch geweld en nieuwe ruimtes voor pluralisme in India

Elise van Alphen

'Een activistische onderzoeksgroep'. Zo beschrijft Shahrukh Alam het door haar mede opgerichte Patna Collective. Elke verandering begint immers met het bewustzijn dat de situatie ook anders kan zijn en daar is...
Meer info
3,90
Onderdeel van Humanistiek 2010-4344