Hivos oriënteert zich bij uitstek op diversiteit. Een gesprek met Jaap Dijkstra

Hivos oriënteert zich bij uitstek op diversiteit. Een gesprek met Jaap Dijkstra

Productgroep Humanistiek 2009-40
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (Hivos) is in het veld van humanistische organisaties bij uitstek een partij die zichtbaar kan maken dat werken vanuit humanistische achtergrond zich (goed) laat verenigen met het samenwerken met andersdenkenden. In gesprek met oud Hivos directeur Jaap Dijkstra wordt nagegaan in hoeverre de open humanistische opstelling van Hivos en haar medewerkers werkelijkheid is. Dijkstra's antwoorden zijn duidelijk. De kern van Hivos en haar medewerkers is: koersen op samenwerking met partners die vrij kiezen voor de 'humanistische mentaliteit' zonder dat die wordt opgelegd of opgedrongen.