Van talige strijdigheid naar reflectieve erkenning

Van talige strijdigheid naar reflectieve erkenning

Productgroep Waardenwerk 2017-7071
Richard Brons | 2017
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Doortje Kal en Richard Brons waren de inleiders van een workshop Strijdigheid en Kwartiermaken – meer ruimte maken voor een ander verstaan? Perspectieven vanuit oa Jessica Benjamin en Judith Butler
In deze workshop ging Richard Brons met zijn inleiding nader in op de stelling van Doortje Kal, dat strijdigheid nog steeds actueel is in kwartiermaken. Hij onderscheidt eerst strijdigheid en tweespalt, kenmerkend voor verhoudingen waarin mensen moeite hebben ‘vreemde’ anderen als gelijken te erkennen – dat is bij uitstek de weerstand die kwartiermaken probeert te overwinnen. Bij Jessica Benjamin en Judith Butler zijn voor dat pogen belangrijke aanknopingspunten te vinden, en die zijn verenigbaar zelfs met de opvatting van Lyotard, dat strijdigheid in alle aspecten van ons bestaan even onontkoombaar fundamenteel is als de zwaartekracht.