Auteurs

Sociaal domein/sociaal werk

59 producten gevonden.
Mantelzorg: de dwang van de vanzelfsprekendheid

Mantelzorg: de dwang van de vanzelfsprekendheid

Mariecke van den Berg

Mantelzorg is vanzelfsprekend, zo roepen zelforganisaties, onderzoeksbureaus en de overheid in koor. Toch zijn er mantelzor-gers die de zorg die ze verlenen helemaal niet vanzelfsprekend vinden. Het is tijd om...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2016-64
Inleiding mantelzorg

Inleiding mantelzorg

Eric van der Vet Vicky Holsgens Elise van Alphen

Nederland kent vier miljoen mantelzorgers, waarvan er 610.000 langdurig (langer dan drie maanden) en intensief (meer dan acht uur per week) hulp bieden. Zij geven zorg en hulp aan een partner, vriend of buur...
Meer info
Gratis
Onderdeel van Waardenwerk 2016-64
Een Interview met Cora Postema over Sprekende Mantelzorgers

Een Interview met Cora Postema over Sprekende Mantelzorgers

Vicky Hölsgens

In 2009 werd Cora's man Wim getroffen door een herseninfarct. Een onzekere periode brak aan. Cora stopte met werken om thuis voor haar man te kunnen zorgen. Ze werd een mantelzorger die van zich laat horen en...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2016-64
Politiewerk als waardenwerk

Politiewerk als waardenwerk

Iris Hartog

In dit themadeel staat politiewerk als waardenwerk centraal, of beter gezegd: 'Waar-devolle Praktijkontwikkeling' in de politieorganisatie. Ter aanvaarding van het gelijknamige lectorschap van de...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2015-61
Meedoen op het voetbalveld? Niet zonder deskundige begeleiding!

Meedoen op het voetbalveld? Niet zonder deskundige begeleiding!

Peter de Groot

Nieuwe wetgeving zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Wet passend onderwijs is erop gericht om mensen met een beperking (meer) mee te laten doen in de samenleving. De...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2015-61
‘Er zijn’ als ambacht: de kunst van het aansluiten

‘Er zijn’ als ambacht: de kunst van het aansluiten

Bart Willemsen

'Ik heb de politie nooit nodig, en dan gebeurt me dit, er wordt bij mij ingebroken... Nog helemaal van slag bel ik de politie, en dan gaan jullie me uitleggen wanneer de bureaus open zijn, hoe ik via internet...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2015-61
Groeien in het Jenaplanonderwijs

Groeien in het Jenaplanonderwijs

Chantal van Gelderen-Tjipjes

De redactie van Waardenwerk vroeg mij om een artikel te schrijven over de manier waarop ik als docent in het basisonderwijs een bijdrage probeer te leveren aan de ontwikkeling van kritisch burgerschap van mijn...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2014-5859
Waardevol contact: door vanzelfsprekendheid heen - Aandacht, bron van verbinding

Waardevol contact: door vanzelfsprekendheid heen - Aandacht, bron van verbinding

Eesjen Ploeg

Elk contact, met wie dan ook, heeft een waarde. Voor mij betekent een waardevol contact dat ik mij zodanig bewust wordt van wat er gebeurt in het contact, dat het me bijblijft, er blijft iets ‘hangen', vol...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2014-57
Stilstaan bij de plek der moeite

Stilstaan bij de plek der moeite

Ingrid Groot

De indruk ontstaat dat een masker afgezet en opzij gelegd moet worden om toegang te krijgen tot de plek der moeite.1 Een belangrijk element van elke goede training en coachgesprek is het creëren van een...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2014-57
DENK-beren op de weg naar V-gezag

DENK-beren op de weg naar V-gezag

Jurriën ood

Mogelijkheid van vooruitgang - Het is voorbarig en bijna onzinnig te geloven dat de vooruitgang noodzakelijk moet plaatshebben, maar wie zou kunnen ontkennen dat hij mogelijk is? - Friedrich Nietzsche...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2014-57