Auteurs

Ethiek/zorgethiek

126 producten gevonden.
Van hard werken naar bewust werken

Van hard werken naar bewust werken

Jean-Luc Spaninks Peter Westerhof

Op 12 juni 2014 heeft staatssecretaris van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer zijn zorgen geuit over de kwaliteit in verzorgings- en verpleeghuizen. Het rapport ‘Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2017-7071
Relationeel bewustzijn, relationele competentie en veerkracht

Relationeel bewustzijn, relationele competentie en veerkracht

Gaby Jacobs

In 2003 kreeg ik een bijzonder cadeautje voor mijn verjaardag: een cursus aikido. Dat was het begin van het langzaam doordringende besef hoe ontzettend moeilijk het is om met de aandacht in het hieren-nu te...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2017-7071
Open staan voor de zorgvrager

Open staan voor de zorgvrager

Hielke Bosma

Persoonsgerichte zorg richt zich op wat mensen nodig hebben om zich gezond en gelukkig te voelen. Niet de ziekte staat centraal, maar het mens-zijn, de relatie, de levenssituatie en de leefstijl. Voor de...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2017-7071
Is mindful persoonsgerichte zorg geven ook ethisch verantwoord?

Is mindful persoonsgerichte zorg geven ook ethisch verantwoord?

Hans van Dartel

Het lijkt een vreselijk domme vraag. Natuurlijk, zul je zeggen, persoonsgerichte zorg is meer ethisch dan niet persoonsgerichte zorg. En als die zorg ook nog mindful gegeven wordt, wat kan daar mis aan zijn?...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2017-7071
Flexibilisering, precari teit, precariaat(?)

Flexibilisering, precari teit, precariaat(?)

Niels Springveld

Samenvatting: De termen ‘flexibilisering’, ‘precariteit’ en ‘precariaat’ worden sinds de jaren negentig gehanteerd om de toenemende sociaaleconomische onzekerheid aan te duiden die is ontstaan sinds...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2017-7071
Een stap in de goede richting

Een stap in de goede richting

Esther Lammers Swanny Kremer Roel Pieters Bert Molewijk

Uit de literatuur blijkt dat moreel beraad met patiënten en personeel samen vaak moeizaam verloopt, maar dat dit als het wel lukt een positief e ect op de behandelrelatie en het leef klimaat kan hebben. In...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2017-7071
De morele horizon van sociale rechtvaardigheid: een theorette

De morele horizon van sociale rechtvaardigheid: een theorette

Hans van Ewijk

Het woord theorette heb ik van Geert van der Laan. Het was een jaar of tien geleden even populair. Letterlijk betekent het een kleine theorie. In de interpretaties gaat het eerder om een aanzet tot een theorie.
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2017-7071
Nietzsche en de terrasofie van Henk Manschot

Nietzsche en de terrasofie van Henk Manschot

Paul van Tongeren

Het boek Blijf de aarde trouw van Henk Manschot bestaat uit twee delen die verschillend maar zeer nauw verwant zijn: het eerste deel gaat over Nietzsche, die gelezen wordt tegen de achtergrond van de...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2017-69
De stilte voor de hoop

De stilte voor de hoop

L.L. Stegman

Als de taal de ziel is van de identiteit, en dat is ze, en als reflectie de ziel is van de taal, en dat is ze, dan is uiteindelijk reflectie datgene waar het voortbestaan van de eigen cultuur mee staat of valt.
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2017-69
ZonMw signalement over Zingeving in Zorg

ZonMw signalement over Zingeving in Zorg

Vicky Holsgens

ZonMw stimuleert onderzoek op het gebied van gezondheid en zorginnovatie. ZonMw financiert onderzoek en stimuleert het gebruik van ontwikkelde kennis. Met het signalement 'Zingeving in Zorg - de mens centraal'...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2017-68