Waardevormend opleiden

Waardevormend opleiden

Productgroep Waardenwerk 2016-65
Hüseyin usam | 2016
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het belang van de transformatie van persoonsvormende ervaringen naar de beroepsvormende waarde van de opleiding van aanstaande leraren. Een leerbiografische oriëntatie op opleidingscurriculum.


Samenvatting

Leraarschap veronderstelt een relationele, intermenselijke en daardoor per definitie waardegeoriënteerde verhouding tot de leerling. Daarin schuilt de normatief-reflexieve kern van het leraarschap. De gangbare onderwijs- en opleidingspraktijken worden echter gekenmerkt door een technische visie op onderwijs. Het onderwijs in het algemeen en opleidingsonderwijs in het bijzonder zijn de afgelopen tijd steeds meer gedefinieerd in termen van ruilwaarde en opbrengsten en van de berekenbaarheid en toetsbaarheid van die opbrengsten, omdat de kenniseconomie hierom zou vragen. Kennis is zo de belangrijkste productiefactor van de economie geworden. Dat noopt tot de noodzaak om de opleiding van aanstaande leraren en met name de reflectie praktijken in opleidingsonderwijs opnieuw te doordenken vanuit hun leerbiografie. In dat laatste staat de transformatie centraal van betekenisvolle persoonsvormende ervaringen binnen en buiten de opleiding naar de beroepsvormende waarde van de opleiding voor de aanstaande leraren.