Waardevol contact: door vanzelfsprekendheid heen - Aandacht, bron van verbinding

Waardevol contact: door vanzelfsprekendheid heen - Aandacht, bron van verbinding

Productgroep Waardenwerk 2014-57
Eesjen Ploeg | 2014
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Elk contact, met wie dan ook, heeft een waarde. Voor mij betekent een waardevol contact dat ik mij zodanig bewust wordt van wat er gebeurt in het contact, dat het me bijblijft, er blijft iets ‘hangen', vol van betekenis. Het kan gaan om wat er gezegd of niet gezegd wordt, om wat er gevoeld wordt, de verrassing, het geraakt worden. Er wordt iets in mij ‘opgeslagen' dat verder doorklinkt, resoneert in gesprekken die volgen met mezelf en met anderen. Het lijkt zo gewoon om tot een dergelijk contact te komen, maar ook al heb ik de goede intentie, het is geen vanzelfsprekendheid dat het er komt.