Waarderend ontwikkelen van het lokale bestel zorg en welzijn

Waarderend ontwikkelen van het lokale bestel zorg en welzijn

Productgroep Waardenwerk 2016-65
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Door de transformatie van de verzorgingsstaat ontstaan er 'lokale staten van zorg'. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor 'hun' bestel zorg en welzijn dat zij vorm moeten geven op grond van de decentralisatiewetten, in het bijzonder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).
In dit artikel beargumenteer ik dat een op Appreciative Inquiry gebaseerde waarderende benadering een passend handelingskader biedt voor het inrichten van het bestel. Een waarderende benadering past bij de maatschappelijke beweging naar horizontaliteit. Door haar aard genereert zij betrokkenheid en gemeenschappelijkheid bij het ontwerpen van een toekomst vanuit idealen.
Het artikel vindt mede haar grond in mijn promotieonderzoek naar de morele en praktische betekenis van vrijwilligerszorg in de gemeente Den Haag in de periode 2011-2014 (Van der Vet, 2015) en in een door de gemeente Den Haag georganiseerde conferentie met de vraag: 'Doen wij voldoende met de aanbevelingen van het onderzoek?'.


Inleiding

In dit artikel geef ik allereerst de kernpunten van de op Appreciative Inquiry gebaseerde waarderende benadering weer. Vervolgens schets ik de maatschappelijke en beleidsmatige context waarbinnen ik de waarderende benadering wil plaatsen. Ik benoem de morele doelen en de horizontale oriëntatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, die ik ook plaats in relatie tot de brede maatschappelijke beweging van horizontalisering.
Daarna werk ik de waarderende benadering uit vanuit drie praktijk gerelateerde perspectieven. In de eerste plaats is dit de 'casus vrijwilligerszorg'. Op basis van mijn onderzoek licht ik de waarderende benadering toe bij het realiseren van gemeenschappelijke ontwikkelingsprocessen die gericht zijn op het positioneren van vrijwilligerszorg in het gemeentelijk bestel zorg en welzijn.
In de tweede plaats is dit een karakterisering van het samen met-beleid van de gemeente Den Haag dat ik als potentieel waarderend wil aanmerken.