Waardenwerk voor de strijdigheid van het bestaan  - een verkenning

Waardenwerk voor de strijdigheid van het bestaan - een verkenning

Productgroep Waardenwerk 2014-57
Richard Brons | 2014
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Dit verkennende artikel schetst tegen de achtergrond van huidige ontwikkelingen in de GGZ een vorm van ‘waardenwerk' met als inzet een maatschappelijk breder gedragen inclusiviteit,1 en daarmee een rechtvaardiger samenleven. Deze vorm van waardenwerk als ‘werken voor waarden' zou men kunnen zien als een kwartierma-ken in bredere zin. Mijn zoeken naar voorwaarden voor een breder gedeeld moreel draagvlak voor de strijdigheden van het bestaan, vertrekt vanuit de kritische filosofie van Lyotard, en dan met name diens begrip van de differend als onrecht van strijdigheid die niet gehoord wordt. Ik probeer dit begrip van strijdigheid in een ruimere morele context te plaatsen, waarin zekere kernwaarden van rechtvaardig samenleven, ontleend aan onder anderen Levinas, Derrida, en Lyotard zelf, nadere beschouwing verdienen.