Voorbij Frankenstein? - Biotechnologie en de strijd om de wereldvoedselvoorziening

Voorbij Frankenstein? - Biotechnologie en de strijd om de wereldvoedselvoorziening

Productgroep Waardenwerk 2016-65
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Een achterhaalde discussie?

'Soms blijken slepende discussies achterhaald voor je er erg in hebt'. Zo begon Louise Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR, haar column in NRC Handelsblad van 13 januari 2016. Het onderwerp van haar bespiegeling: genetische modificatie. Kennelijk had ik iets belangrijks gemist. Ik wist niet beter dan dat het debat over agrarische biotechnologie getekend is door schier onoverbrugbare tegenstellingen. Sinds jaar en dag nemen bedrijven, wetenschappers en maatschappelijke organisaties onwrikbare standpunten in. En nu ineens zou de polarisatie tussen voorstanders en tegenstanders van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) als sneeuw voor de zon verdwijnen! Wat voor redenen had Fresco om op zo'n onverwachte ontknoping te rekenen? Of was de wens misschien de vader van de gedachte?

Fresco betoogt in haar column dat 'het oude debat - voor of tegen genetische modificatie - achterhaald wordt door de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen' (Fresco 2016). Met fraaie nieuwe technieken zouden genetisch gemodificeerde organismen zelf 'grotendeels overbodig' worden: 'Dankzij gene editing (genetisch knip- en plakwerk) tijdens de veredeling kunnen veranderingen worden aangebracht die leiden tot nieuwe eigenschappen zonder dat er sprake is van het inbouwen van soortvreemde genen' (ibid.). Een column is natuurlijk niet geschikt voor een uitvoerige uiteenzetting, maar Fresco laat met haar al te summiere uitleg de lezer die niet is ingevoerd in de details van de nieuwe technieken in opperste verwarring achter. Werd de oude recombinant-DNA techniek, de basis van genetische modificatie, immers ook al niet metaforisch aangeduid als genetisch knip- en plakwerk?