Van normatief professionaliseren naar ‘normatief organiseren’

Van normatief professionaliseren naar ‘normatief organiseren’

Productgroep Waardenwerk 2017-7071
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De in de boeken Amor Complexitatis (2017a) en Werken aan trage vragen (2017b) zichtbaar geworden intellectuele weg die Harry Kunneman de laatste jaren heeft bewandeld, is een poging om ons tijdsgewricht te denken en de toekomst vorm te geven. Wie zijn denken in dienst stelt van de verantwoordelijkheid voor de toekomst, beschouwt de eigen ontwikkelingsgang als een architectonisch wordingsproces dat geleidelijk zichtbaar maakt hoe de zich opstapelende intellectuele bouwstenen elkaar ondersteunen. Voortbouwend op Het dikke ik (2005), dat de ondertitel ‘Bouwstenen voor een kritisch humanisme’ droeg, biedt Amor Complexitatis een reeks nieuwe bouwstenen die de grondslag vormen voor een theorie die meerdere dingen tegelijk poogt.