Vakmanschap in onze high tech gezondheidszorg? Over de kunst van het "elektronische" zorgen

Vakmanschap in onze high tech gezondheidszorg? Over de kunst van het "elektronische" zorgen

Productgroep Waardenwerk 2013-53
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De hedendaagse gezondheidszorg steunt op elektronische informatie- en communicatietechnologie. Denk maar aan de computers die overal gebruikt worden en het gebruik van internet bij het zoeken naar informatie over gezondheid, elektronische voorschriften, medische expertsystemen, chip implantaten, zorgrobots, gezondheidsd|>|>s op mobiele telefoons, elektronische patiëntendossiers, enzovoort. Soms worden deze elektronische technologieën ook gebruikt om zorg op afstand te verlenen, bijvoorbeeld om de medische toestand van ouderen en chronisch zieken in de gaten te houden. Het gebruik van elektronische technologie-en in de gezondheidszorg roept echter ook ethische vragen op. Is het wel veilig om met een zorgrobot om te gaan? Respecteert een elektronisch patiëntendossier wel de privacy van patiënten? Is het wel veilig om alles via de computer te doen als deze gehackt kan worden? In deze bijdrage ga ik niet zozeer in op het gebruik van technologie voor goede of slechte doeleinden, maar stel ik de vraag hoe elektronische technologieën de praktijk van het zorgen veranderen en welke impact ze hebben op de kwaliteit van de zorg. Met name vraag ik mij af of er in een dergelijke high tech zorg nog plaats is voor vakmanschap.
Eerst verduidelijk ik wat ik bedoel met vakmanschap, vervolgens verken ik wat "vakmanschap" inhoudt in zorgpraktijken en wat dit betekent in zogenaamde elektronische zorg of "e-care".