Tussen autonomie en determinisme: over de impact van de huidige media

Tussen autonomie en determinisme: over de impact van de huidige media

Productgroep Humanistiek 2012-48
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Mediatechnologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. En daarmee ook de reflectie op de vraag naar de betekenis hiervan voor het menselijk welzijn, onze cultuur en identiteit. De media-ecoloog Neil Postman somberde in de jaren tachtig over de toenemende invloed van de beeldcultuur van de televisie. Deze zou onze rationele en argumentatieve vermogens, behorend tot de schriftcultuur, ondermijnen en een negatief effect hebben op democratische processen. Anderen betogen daarentegen dat de televisiecultuur juist helemaal geen bedreiging voor de democratie hoeft te zijn. De (media-)aandacht voor de persoon van de politicus maakt van de politicus een ster met zijn of haar eigen schare fans. In deze fandemocratie (of ook wel emotie- of per-sonendemocratie genoemd) verschuift de rationele instemming met partijprogramma's naar nieuwe vormen van politieke identificatie, naar affectieve herkenning en smaak.