Ten Geleide

Ten Geleide

Productgroep Humanistiek 2012-48
Gratis

Omschrijving

Voor u ligt het eerste nummer van het Tijdschrift voor Humanistiek van het jaar 2012. Met ingang van 2012 zal het TvH drie keer per jaar verschijnen (maart - juli - december). Jaarlijks zal één van die nummers een dubbelnummer zijn (240 pagina's). Hiermee blijft de inhoud in omvang min of meer gelijk. Dit jaar komt er een extra dik decembernummer (NR. 50-51) uit. Het Tijdschrift voor Humanistiek draait bijna volledig op de inzet en kracht van vrijwilligers. Het spook van de bezuinigingen dat door ons land waart, treft helaas ook het TvH. Voor het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (Hivos) betekent dit, dat zij hun financiele ondersteuning van het redactiesecretariaat moeten beëindigen.