Ten Geleide - Amartya Sen, Martha Nussbaum

Ten Geleide - Amartya Sen, Martha Nussbaum

Productgroep Waardenwerk 2014-57
Gratis

Omschrijving

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Universiteit voor Humanistiek aanvaardde Professor Amartya Sen op 29 januari 2014 een eredoctoraat in de Humanistiek, een goede aanleiding voor het tijdschrift Waardenwerk om aandacht te schenken aan Sen's gedachtegoed. In dit nummer zijn daartoe vier bijdragen opgenomen. De eerste bijdrage is een korte inleiding op zijn werk op het gebied van rechtvaardigheid waarbij ook geciteerd wordt uit de laudatio die uitgesproken is bij de uitreiking van de eretitel in de Humanistiek. Sen is een internationaal invloedrijke econoom en filosoof die vooral bekend werd door zijn werk over economische en ethische aspecten van armoede. Hiervoor ontving hij in 1998 de Nobelprijs voor de Economie. Rechtvaardigheid en vrijheid zijn kernbegrippen voor Sen, die hij nadrukkelijk verbindt met economische ongelijkheid. Sen benadrukt het belang van maatschappelijk debat en toont zich daarbij optimistisch als het gaat om de 'redelijkheid' van mensen en hun bereidheid tot dialoog, zelf in moeilijke en conflictueuze omstandigheden. Sen hecht veel waarde aan culturele diversiteit in een mondiale dialoog over rechtvaardigheid, en laat zich daarbij inspireren door diverse morele - levensbeschouwelijke - en spirituele tradities.