Sen’s gedachtegoed als richtsnoer voor internationaal politiek handelen

Sen’s gedachtegoed als richtsnoer voor internationaal politiek handelen

Productgroep Waardenwerk 2014-57
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het gedachtegoed van Amartya Sen, waarvoor aandacht is in dit nummer van Waardenwerk en dat overzichtelijk is terug te vinden in Het Idee van Rechtvaardigheid (Lemniscaat 2013), is uiterst relevant in een wereld die wordt geplaagd door schrijnende sociale en economische ongelijkheid, scherpe verschillen in rijkdom en macht, en geweld tussen en binnen godsdiensten, stammen en culturen. Sen's filosofie is geïnspireerd door zijn ervaringen als kind met het geweld tussen Moslims en Hindoes en de hongersnood in West-Bengalen. Wanbestuur en marktspeculatie hadden dit veroorzaakt terwijl en genoeg voedsel in voorraad lag. Zijn filosofie is gericht op het realiseren van materiële en immateriële rechten van de mens in een plurale samenleving waarin elk mens diverse identiteiten en rollen heeft.