Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Waardenwerk 2015-6263
Gratis

Omschrijving

Dit nieuwe dubbelnummer van Waardenwerk wordt u toegezonden in de periode rond de kerst en het aanbreken van het nieuwe jaar. Dat is traditioneel ook een periode van reflectie, van terugkijken en vooruitkijken. Daarvoor biedt dit dubbelnummer behartenswaardige kost. Het kader daarvan wordt gevormd door twee globale ontwikkelingen die zich, terugkijkend op de eerste vijftien jaar van de 21e eeuw, beginnen af te tekenen, de eerste heel duidelijk, de tweede meer omfloerst. Deze ontwikkelingen zijn onderling vervlochten, maar bieden verschillende vensters op de toekomst.