Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Waardenwerk 2014-57
Gratis

Omschrijving

Volgens het colofon richt ons tijdschrift zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen, tegen de horizon van een rechtvaardiger en duurzamer wereldsamenleving. Waardenwerk verstaan wij zodoende in de eerste plaats als een vorm van praktisch handelen, namelijk het brede scala aan inspanningen die ertoe bijdragen om die horizon in concrete situaties te doen oplichten, vanuit verrijkende verbindingen tussen persoonlijke zingeving, goed werken en goed organiseren. Om die inspanningen te voeden en te ondersteunen, proberen we in Waardenwerk filosofische en wetenschappelijke theorieontwikkeling en onderzoek te verbinden met reflecties op praktische vragen en morele uitdagingen in professionele contexten, mede in het licht van de daarmee verbonden bestaansvragen.