Ont-wikkelen van verbindingen - Persoonsgerichtheid in zorg- en welzijnspraktijken

Ont-wikkelen van verbindingen - Persoonsgerichtheid in zorg- en welzijnspraktijken

Productgroep Waardenwerk 2015-6263
Gaby Jacobs | 2015
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De zorg- en welzijnssector heeft zich de afgelopen decennia gekenmerkt door bureaucratisering, technologisering en 'ontzorging' ten koste van de relaties die het fundament vormen van goede zorg en ondersteuning. Persoonsgerichte praktijkvoering opgevat als een innovatiebeweging die de verbinding centraal stelt, biedt een ander perspectief op de ontwikkelingen in zorg- en welzijnspraktijken. Daartoe dient het humanistische persoonsbegrip verrijkt te worden met noties uit de feministische theorie. Op die manier kunnen de relationele verschuivingen in de sector in hun complexiteit en dynamiek belicht (ontwikkeld) worden en nieuwe verbindingen bevorderd (ontwikkeld) worden.