Normatieve professionalisering in een multiculturele context: Verhalen van professionals in de jeugdzorg

Normatieve professionalisering in een multiculturele context: Verhalen van professionals in de jeugdzorg

Productgroep Goed werk
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Professioneel handelen in een multiculturele  setting vereist geheel eigen competenties. Op grond van onderzoek onder jongerenwerkers met een islamitische achtergrond laat dit hoofdstuk zien welke dat zijn. Uitgaande van het levensbeschouwelijk kader als belangrijke leidraad voor het handelen zijn er zeven communicatieve strategieën voor een hulpverle- ningstraject beschreven. Deze strategieën bieden eveneens aanknopingspunten voor refl ectie op het werken met cultureel diverse cliëntgroepen.