Nietzsche en de terrasofie van Henk Manschot

Nietzsche en de terrasofie van Henk Manschot

Productgroep Waardenwerk 2017-69
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het boek Blijf de aarde trouw van Henk Manschot bestaat uit twee delen die verschillend maar zeer nauw verwant zijn: het eerste deel gaat over Nietzsche, die gelezen wordt tegen de achtergrond van de ecologische crisis; het tweede deel gaat over wat ons te doen staat inzake die ecologische crisis en beantwoordt die vraag in gesprek met Nietzsche.

Het eerste deel bevat een originele en opmerkelijke presentatie van Nietzsche in drie stappen: eerst wordt beschreven hoe Nietzsches filosofie zich ontwikkelt in nauwe samenhang met de natuur waarin hij doorgaans verblijft: de bergen, de zee en vooral de dieren die hij daar ziet (of verzint). Vervolgens staat de metafoor van de stofwisseling tussen mens en omgeving centraal en de betekenis die dat heeft voor een stijl van leven en voor culturen. En ten derde wordt Nietzsches boek Also sprach Zarathustra in een theatrale setting gepresenteerd als ‘bewijs’ van hoe zich in Nietzsches denken een transformatie zou voltrekken naar een manier van leven waarin de aarde centraal staat.
Je kunt op veel manieren over Nietzsche schrijven, maar om dat goed te doen, moet je (volgens mij althans) tenminste aan een aantal voorwaarden voldoen. Het boek van Henk Manschot doet dat bijna steeds op een voorbeeldige manier.