Mindfulness voor persoonsgerichte zorg: de bijdrage aan een amor complexitatis

Mindfulness voor persoonsgerichte zorg: de bijdrage aan een amor complexitatis

Productgroep Waardenwerk 2017-7071
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De samenleving is volop in beweging; dit geldt ook voor de diversiteit aan vragen en behoeften waarop zorgprofessionals in de gezondheidszorg moeten inspelen, nu, maar ook in de toekomst zoals verschillende trendrapporten over de zorg en zorgonderwijs laten zien (Vliet, Spieker & Kaljouw, 2013; Stavenuiter, Waesberghe, Nederland & De Gruijter, 2015). De ervaring van zorgmedewerkers is dus in toenemende mate die van complexiteit, of zoals Kunneman (2017) dat uitdrukt: ‘verwikkeling’.