Meer zelfredzaamheid, minder overheid?

Meer zelfredzaamheid, minder overheid?

Productgroep Waardenwerk 2018-73
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Zorgethiek doet empirisch onderzoek in zorg- en welzijnspraktijken. Daarin doen allerlei ideeën opgeld die vaak van buiten komen, zoals zelfstandig leven, marktwerking in de zorg en de zogenaamd terugtredende overheid. Zorgethiek is geïnteresseerd in hoe dergelijke ideeën in praktijken van zorg en welzijn resoneren. We nemen bijvoorbeeld waar dat aan neoliberalisme ontleende veronderstellingen omtrent de sóórt van zelfstandigheid, de sóórt van zelfredzaamheid, niet aansluiten bij de feitelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kwetsbare burgers. Dergelijke voorstellingen informeren ondertussen wel het beleid en vaak ook de praktijk. We hebben daarmee goede redenen om te kijken naar waarom neoliberalisme bestaat, hoe het van gedaante verandert, zich telkens weer aanpast en in nieuwe gestalten opduikt. Er ligt namelijk aan het ontstaan van neoliberalisme een reële kwestie ten grondslag waardoor het voor politici en bestuurders ook vandaag de dag nog steeds aantrekkingskracht heeft. Ondertussen moeten wij kijken naar hoe aan neoliberalisme ontleende ideeën in feitelijke praktijken doorwerken.