Liberal arts education en Humanistiek: in gesprek met Martha Nussbaum

Liberal arts education en Humanistiek: in gesprek met Martha Nussbaum

Productgroep Waardenwerk 2014-57
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Al weer vijftien jaar geleden, in 1999, vierde de UvH haar tienjarig bestaan. Bij een lustrumviering is het de gewoonte om eredoctoraten uit te reiken aan wetenschappers en maatschappelijk prominente individuen, wier werk van bijzondere betekenis is voor een universiteit. Bij het 2e lustrum van de Universiteit voor Humanistiek, viel deze eer toe aan Prof. Martha C. Nussbaum en Prof. dr. Rudi van den Hoofdakker, de laatste beter bekend als de schrijver en dichter Rutger Kopland. Toenmalig rector Henk Manschot lichtte de keuze voor Kopland als volgt toe: 'Wie toegang zoekt tot de menselijkheid van de mens, gaat bij méér taalspelen te rade dan het wetenschappelijke alleen. Het is boeiend om daarover zowel de psychiater als de dichter te horen.'1 Martha Nussbaum, hoogleraar ethiek en rechtsfilosofie aan de Universiteit van Chicago, kreeg de eretitel vanwege haar expertise en kennis van het culturele erfgoed dat tot de meest voedzame bronnen behoort van het Europees humanisme. In zijn laudatio in 1999, motiveerde Manschot het eredoctoraat voor Nussbaum als volgt: 'Het geheim en de aantrekkingskracht van haar werkwijze is dat zij centrale thema's uit de humaniora, zoals het zoeken naar geluk, naar wat het 'goede' leven is, vruchtbaar maakt voor hedendaagse vraagstukken die ook de humanistiek in hoge mate aangaan: vraagstukken die betrekking hebben op wat menswaardig leven is'2.