Kwestie: Solidariteit als instrument

Kwestie: Solidariteit als instrument

Productgroep Waardenwerk 2018-73
Erna Molenaar | 2018
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

‘Het initiëren en bevorderen van samenwerking tussen (groepen) mensen is altijd een rode draad in mijn werk als sociaal werker geweest. 1 Samenwerking tussen mensen die het alleen niet redden, hulptroepen uit hun eigen familie of netwerk, vrijwilligers en professionele zorgverleners. Daar rollen altijd creatieve oplossingen uit voort, zowel voor mensen individueel als voor doelgroepen, buurten en wijken. Dat zijn oplossingen die aansluiten bij waar mensen zelf warm voor worden. In veel van die projecten komen nieuwe, creatieve verbindingen tot stand tussen gewone oplossingen van mensen zelf, initiatieven vanuit verenigings- en bedrijfsleven en specialistische kennis (psychiatrie, jeugdzorg, schuldhulpverlening).
Hierin laat ik me leiden door wat ik zie als de kernwaarden en basisprincipes van mijn vak. Sociaal werkers helpen (groepen) mensen bij het (weer) ontdekken van en vertrouwen op hun eigen krachtbronnen en oplossingen. Bij het leven met de butsen, deuken en beperkingen die een mens nu eenmaal oploopt in het bestaan – de een jammer genoeg meer dan de ander. Sociaal werk helpt onzekerheden te overwinnen om hulp te vragen en hulp te bieden, en verbindt mensen en partijen met elkaar. Ondersteuning en zorg wordt daarmee duurzaam en geeft zelfvertrouwen.