Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Waardenwerk 2013-53
2013
Gratis

Omschrijving

Inhoudsopgave

2 Redactioneel • Harry Kunneman


Waarden en emoties

7 Risico, technologie en morele emoties • Sabine Roeser

17 Ambivalentie over mensen: een humanistische opgave • Cor van der Weele

25 Martha Nussbaums capabilities benadering: het vraagstuk van de menselijke natuur en andere problemen • Veronica Vasterling

33 De herontdekking van het lichaam in het interdisciplinaire emotieonderzoek • Heleen Pott

43 Column: Van de vorm en de troost • Heleen Rippen


Geweld en emoties

47 Militair geweld, en dan?
Humanistisch geestelijke verzorging voor, tijdens en na gevechtsmissies en het taboe op doden • Martine Hulsman en Norbert de Kooter


57 En dan ben je weer thuis...
In gesprek met humanistisch geestelijk verzorger Erwin Kamp over zingeving na een militaire missie • Norbert de Kooter

62 Interview met Sytze van der Zee • Patrick Vlug

67 Suïcidepreventie: leren leven met pijn • Marjoleine Vosselman & Paul van Hoek


Zorg en waarden

77 Werken aan goede zorg. Presentie als vorm van waardenwerk • Judith Leest

87 Vakmanschap in onze high tech gezondheidszorg? Over de kunst van het "elektronische" zorgen Mark Coeckelbergh

93 Recensie. Nel van den Haak (2013) De Machinemens. De machinemetafoor in de geneeskunde en in het denken over ziekte en gezondheid • Richard Brons