In de toekomst kijken: naar een duurzame wereld door combineren van blikvelden

In de toekomst kijken: naar een duurzame wereld door combineren van blikvelden

Productgroep Waardenwerk 2013-52
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Hoe vaak (of hoe zelden) komt het voor dat een deelnemer in een discussie zegt: 'ik merk dat mijn standpunt begint te verschuiven, ik ben door deze uitwisseling van gedachten veranderd'? Dit komt vrijwel nooit zo voor en dat is eigenlijk best vreemd, want wij zien onszelf toch graag als 'open-minded'. In de praktijk blijkt echter dat we ook 'gehecht' zijn aan onze eigen standpunten en daarmee zijn we als het aankomt op ons denkvermogen misschien wel minder rationeel dan we van onszelf zouden verwachten. Naar verluidt bestaan er meer dan 100 verschillende definities van 'duurzame ontwikkeling'. In mijn visie is dit (tenminste gedeeltelijk) een afspiegeling van de complexiteit die er achter schuil gaat: de vele aspecten van duurzame ontwikkeling kunnen op vele manieren worden beschreven. In een positieve waardering kan deze veelheid van invalshoeken worden vergeleken met de veelheid van termen die Eskimo's hanteren voor de vele verschillende gedaantes van 'sneeuw', daarmee juist een preciezere communicatie mogelijk makend.