Het herwaarderen van relationeel werken

Het herwaarderen van relationeel werken

Productgroep Waardenwerk 2018-73
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In non-profit organisaties verschijnt neoliberalisme in de vorm van New Public Management (NPM). Soms heel expliciet (bijvoorbeeld in de vorm van prestatiecontracten) en soms heel impliciet (bijvoorbeeld in de vorm van een geloof in de maakbaarheid van organisaties). Het is de afgelopen tientallen jaren de dominante manier geworden voor het omgaan met taaie kwesties in zorg, welzijn en onderwijs. Taaie kwesties zijn bijvoorbeeld betaalbaarheid, effectiviteit, transparantie en rechtvaardigheid. De bedoeling vanuit NPM is: een markt creëren waarbij kopers kunnen kiezen uit meerdere met elkaar concurrerende aanbieders. Concurrentie tussen aanbieders vraagt van aanbieders, zo is de redenering, dat zij diensten moeten aanbieden waar vraag naar is en tegen gelijke of lagere prijzen dan de concurrent. De koper kan zowel een burger, een zorgontvanger, een overheidsorganisatie of een bedrijf zijn.