Het debat over humanisme en islam binnen de westerse context

Het debat over humanisme en islam binnen de westerse context

Productgroep Waardenwerk 2017-7071
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Allereerst, wil ik Drs. Kees Hellingman bedanken voor zijn input en zijn inzichten met betrekking tot het herlezen van mijn bijdrage ‘Het debat over humanisme en islam binnen de westerse context’ verschenen in Humanistische Canon en in Waardenwerk, nr. 69. Ingegaan zal worden in deze reactie op religie en geweld, alsmede de betekenis van heiligheid binnen de drie monotheïstische godsdiensten.
In mijn bijdrage heb ik gekozen voor drie twaalfde-eeuwse moslimfilosofen uit het Iberisch Schiereiland, namelijk Ibn Baja (1095-1138), Ibn Tufayl (1105-1185), en Averroës (1126-1198). Elke kenner van de bloeitijd van de islamitische filosofie in Andalusië weet welke bijzondere rol deze drie geleerden hebben gespeeld in het bevorderen van kritische en reflectieve houding ten opzichte van de sacrale tekst. Dat doen ze door het toepassen van een allegorische en figuurlijke interpretatie van de koran.